Документи за преузимање

Распоред главних претреса

Април, 2017.година
СЛУЖБА ЗА ИНФОРМИСАЊЕ ОШТЕЋЕНИХ ЛИЦА И СВЕДОКА

ТУЖИЛАШТВО ЗА РАТНЕ ЗЛОЧИНЕ СЛУЖБА ЗА ИНФОРМИСАЊЕ ОШТЕЋЕНИХ ЛИЦА И СВЕДОКА Адреса: Устаничка 29, 11000 Београд Телефон: 011/3082-673 е-пошта: sluzba.za.informisanje@trz.org.rs Служба за информисање оштећених лица и сведока у Тужилаштву за ратне злочине Републике Србије основана је 03. 04. 2017. године, у оквиру пројекта подршке оштећенима и сведоцима који спроводи Републичко јавно тужилаштво. У оквиру Службе пружају се информације и подршка оштећеним лицима и сведоцима, а које се у виду обавештења упућују уз позив за предузимање процесних радњи испитивања сведока, у оквиру којих се наводи да му се може пружити заштита додељивања статуса заштићеног сведока или посебно осетљивог сведока, уколико постоји оправдана забринутост за безбедност, а тек након процене на основу доступних информација. Примарни задатак Службе је да се обезбеди психолошка и логистичка помоћ и подршка сведоцима, као и омогућавање сведоцима да што лакше и ефикасније приступе суду или другом органу поступка (у те сврхе Служби је додељена посебна телефонска линија и адреса електронске поште), тел.: 011/3082-673; sluzba.za.informisanje@trz.org.rs и делује са највећим интегритетом, непристрасношћу и поверљивошћу.