24

May 2019.

Заједничка изјава националних тужилаштава и главног тужиоца Механизма по завршетку Регионалне конференције

Високе делегације тужилаштава Босне и Херцеговине, Федерације БиХ, Дистрикта Брчко, Унско-санског кантона, Државног одвјетништва и специјализованих жупанијских тужилаштава Републике Хрватске, Специјалног тужилаштва Црне Горе, Тужилаштва за ратне злочине Републике Србије и Тужилаштва Механизма учествовале су на Регионалној конференцији тужилаца за ратне злочине, која је одржана од 20. до 22. маја у Београду (Србија). Организатори Конференције били су Тужилаштво за ратне злочине Републике Србије и УНДП у сарадњи са Уједињеним Краљевством и Италијом.

 Примарна тема разговора била је регионална сарадња у предметима ратних злочина. По окончању Конференције, представници тужилаштава дали су следећу заједничку изјаву о главним закључцима и преузетим обавезама:

 У име тужилаштава која представљају, учесници Конференције су се сагласили да и даље постоји потреба за већим бројем поступака за ратне злочине почињене током сукоба на територији бивше Југославије, те да је сарадња између њихових тужилаштава од кључне важности за постизање тог циља. У овом тренутку, на путу такве сарадње стоје бројни изазови које је потребно превазићи.

 У жељи да значајно унапреде постојећу сарадњу, учесници су се договорили да идентификују конкретне предмете који би били погодни за трансфер између њихових тужилаштава, те да започну неопходне разговоре у том смислу. Такође је констатовано да је неопходно подићи ниво поверења жртава у регионалну сарадњу.

 У том циљу, Тужилаштво Механизма ће по потреби помагати регионалним тужилаштвима у раду на преузетим предметима. Тужилаштва из Босне и Херцеговине, Црне Горе и Србије очекују континуирану помоћ Тужилаштва Механизма у смислу јачања њихових капацитета и подршке у вршењу мандата који су им поверени.

 На крају, учесници су нагласили значај редовне комуникације између њихових тужилаштава, па је у том смислу Тужилаштво Босне и Херцеговине предложило да буде домаћин следеће конференције.