tužilaštvo za ratne zločine

Тужилаштво за ратне злочине основано је 1. јула 2003. године усвајањем Закона о организацији и надлежности државних органа у поступку за ратне злочине.

Народна скупштина Републике Србије изабрала је 23. јула 2003. године Владимира Вукчевића за тужиоца за ратне злочине. Коме је након поновног избора престао мандат закључно са 31.12.2015. године.

Након истека мандата тужиоца за ратне злочине Владимира Вукчевића и неизбора новог тужиоца, од 01.01.2016.године на основу Решења П бр. 50/14 од 20.10.2014.године и члана 35. Закона о јавном тужилаштв,у на функцији руководиоца у Тужилаштву за ратне злочине налази се први заменик тужиоца Милан Петровић


ЗАКОНСКИ ОКВИР

  1. Закон о јавном тужилаштву („Сл. гласник РС“, бр.116/2008, 104/2009, 101/2010, 78/2011-др.закон, 101/2011, 38/2012-одлука УС, 121/2012 и 101/2013, 111/2014 одлука УС, 117/2014 и 106/15)
  2. Закон о организацији и надлежности државних органа у поступку за ратне злочине („Сл. гласник РС“, бр.67/2003, 135/2004, 61/2005, 101/2007, 104/2009, 101/2011-др.закон и 6/2015)