Назив предмета

Бели Манастир (AA и други)

Број предмета

KTRZ 5/09

Број жртава

Victims: 46

Број оптужених лица

АА АБ АВ АГ

Ранг оптужених

Нижи полицијски ранг

Датум подизања отужнице

23. Јун 2010. године

Фаза поступка

Правноснажно окончан

Трајање поступка од почетка суђења

5 years 7 months

Број испитаних сведока

68

Датум и исход првостепене пресуде

19. Јун 2012. године
АА: 20 година АБ: 10 година АВ: 5 година АГ: 1 година и 6 месеци

Датум и исход одлуке Апелационог суда

29. Март 2013. године
АА,АБ и АВ: пресуда укинута, поновно суђење АГ: пресуда потврђена

Датум и исход пресуде у поновљеном поступку

29. Мај 2015. године
У поновном поступку, Виши суд је огласио окривљене кривим за убиство четворо хрватских цивила 1991. године у Белом Манастиру (Хрватска). Виши суд је такође огласио окривљеног АА кривим за убиство још једног хрватског цивила и тешко рањавање двојице. Странке су се жалиле на ову пресуду, а Апелациони суд је одбио све жалбе.

Датум и исход одлуке Апелационог суда

12. Фебруар 2016. године
Апелациони суд је објавио правноснажну пресуду којом је потврдио првостепену пресуду у овом поступку којом су окривљенима изречене казне затвора, и то: АА - 20 година, АБ - десет година и АВ - пет година.

Кривично дело

Ратни злочин против цивилног становништва из чл. 142 ст. 1 КЗЈ у саизвршилаштву у вези чл. 22 КЗЈ

Чињенични опис

Након поновног поступка, Виши суд у Београду нашао је да је оптужени АА, бивши припадник Специјалних полицијских снага Бели Манастир у периоду између августа и децембра 1991. године мучио и нечовечно поступао према бројним цивилима хрватске националности који су држани у заточеништву у заточеничком центру у Белом Манастиру у Републици Хрватској. Тројица оптужених (АА, АБ и АВ) су оглашени кривима за убиство четири хрватска цивила. Виши Суд је такође огласио оптуженог АА кривим за убиство још једног хрватског цивила и тешко рањавање двојице.

Процесне напомене

Државно одвјетништво Републике Хрватске уступило је 2008. године доказе у предмету „Бели Манастир“ Тужилаштву за ратне злочине Републике Србије, у складу са Споразумом о сарадњи у прогону учинилаца кривичних дела ратних злочина, злочина против човечности и геноцида, које су две државе закључиле 2006. године.