Назив предмета

Вуковар (AA) - Jединствена пресуда из Овчаре I

Број предмета

КТRZ 3/09

Број жртава

5

Број оптужених лица

AA

Ранг оптужених

Нижи војни ранг

Датум подизања отужнице

31. Март 2010. године

Фаза поступка

Правноснажно окончан

Трајање поступка од почетка суђења

11 months 16 days

Број испитаних сведока

4

Датум и исход првостепене пресуде

1. Новембар 2010. године
9 година

Датум и исход одлуке Апелационог суда

19. Март 2011. године
Пресуда потврђена

Датум и исход пресуде у поновљеном поступку

-
/

Кривично дело

Pатни злочин против цивилног становништва из чл. 142 ст. 1 КЗ СРЈ

Чињенични опис

Суд је утврдио да је AA дана 14. септембра 1991. године, као припадник Територијалне одбране Вуковар, заједно са још једним војником ушао у подрум једне куће у Вуковару (Хрватска) где се скривао један број цивила хрватске националности. Окривљени је извео двојицу мушкараца из подрума и убио их. Потом је неидентификовани војник који је био у пратњи окривљеног убацио ручну гранату у подрум којом приликом су убијене две жене и нанете тешке телесне повреде једном цивилу.

Процесне напомене

Окривљени је претходно осуђен на 20 година затвора у предмету „Овчара И” (видети опис предмета). Суд је осудио окривљеног на јединствену казну затвора у трајању од 20 година.