17

Sep 2007.

Жалба у односу на оптужене Перу Петрашевића, Александра Медића и Александра Вукова

На основу чл.46. ст.2. тач.4. ЗКП, против пресуде Окружног суда у Београду, Већа за ратне злочине К.В.бр.6/05 од 10.04.2007.године у законском року, изјављујем Ж А Л Б У ...

z 2007 09 17 cir

8

Jun 2006.

Жалба у односу на оптужене Љубоја Марка, Катић Слободана, Ланчужанин Милана, Златар Вуја, Перић Јовицу, Војновић Милана, Маџарац Предрага, Мугоша Горана и Калаба Наду

Против пресуде Окружног суда у Београду – Већа за ратне злочине, под бројем К.В.1/03 од 12.12.2005. године, која је достављена овом тужилаштву дана 26.05.2006. године у кривичном предмету против ВУЈОВИЋ МИРОЉУБА и др. због кривичног дела ратни злочин против ратних заробљеника из чл. 144. КЗ СРЈ, на основу чл. 46. ст.2. тачка 4., чл.363. ст.1. и чл. 364. ст.1. и ст.3. ЗКП-а, изјављујем Ж А Л Б У ...

z 2006 06 08 cir