21

Jan 2014.

Завршна реч Тужилаштва за ратне злочине у предмету "Ћушка"

Поштовано веће, ја у свему остајем при измењеној оптужници КТРЗ бр. 04/10, од 05.12.2013. године, јер налазим да је на главном претресу утврђено чињенично стање из кога несумњиво прозилази да су оптужени на начин како је то ближе представљено у чињеничном опису диспозитива измењене оптужнице, да су оптужени као саизвршиоци, учинили кривично дело које им је стављено на терет. ...

zr 2014 01 21 cir

25

Dec 2012.

Завршна реч Тужилаштва за ратне злочине у предмету „Скочић“

Поштовано веће – господо судије, Ја у свему остајем при измењеној оптужници КТРЗ бр.7/08 од 04.12.2012. године и од 25.12.2012.године, против оптужених ...

zr 2012 12 25 cir

29

May 2012.

Завршне речи Тужилаштва у предмету "Бели Манастир" КТРЗ-5/09

Окривљени су као урачунљиви, свесно и вољно предузели наведене радње у намери да тачно одређена цивилна лица лише живота. При утврђеним објективним условима инкриминације, који се могу свести на контекст оружаног сукоба, они су и објективно и субјективно остварили сва битна обележја једног од више могућих облика извршења кривичног дела ратни злочин против цивилног становништва из члана 142. став 1. КЗЈ, у саизвршилаштву у вези члана 22. КЗЈ, које им се овом оптужбом и ставља на терет. (...) Сматрам да би се изреченим казнама у односу на сваког окривљеног појединачно постигла сврха кажњавања, како у смислу индивидуалне, али првенствено у смислу генералне превенције, уз истовремено постизање бар минимума задовољења правде за бројне жртве – оштећене.

završne reči b. manastircir

12

Apr 2012.

Завршна реч Тужилаштва за ратне злочине у предмету "Браћа Битићи (Поповић и Стојановић)"

У доказном поступку, на поновљеном главном претресу, те на основу доказа изведених на претходном главном претресу, утврђено је да су оптужени извршили кривично дело управо онако и на начин како сам то приказао 05.04.2012.године, у прецизираној оптужници. ...

zr 2012 04 12 cir

6

Apr 2010.

Завршна реч Тужилаштва за ратне злочине у предмету "Стара Градишка (Шпановић)"

Поштовани суде, Остајем у целини при прецизираној оптужници и сматрам да је спроведеним доказним поступком утврђено да је оптужени починио кривично дело за које се терети, па стога предлажем да га за то дело огласите кривим и осудите по закону. ...

zr 2010 04 06 cir

9

Mar 2010.

Завршна реч Тужилаштва за ратне злочине у предмету "Бански Ковачевац (Булат И Вранешевић)"

Поштовани суде, уважене колеге, браниоци, Током овог кривичног поступка изведени су сви неопходни докази, уз максимално уважавање и поштовање процесних права оптужених. Саслушана су 42 сведока и троје оштећених, прочитани су: многобројна писмена документација, пре свега она која је саставни део списа Жупанијског суда у Карловцу бр.Кио-99/99-14, а највећим делом се односи на записнике наведеног суда о саслушању сведока; спискови старешина и војника 19. бригаде ТО Републике Српске Крајине и делова јединица у њеном саставу и остали писмени докази из овог предмета. ...

zr 2010 03 09 cir

21

Sep 2009.

Завршна реч Тужилаштва за ратне злочине у предмету „Тузланска Колона (Јуришић)“

Поштовано Веће – господо судије, У протеклом готово трогодишњем периоду, рачунајући у трајање претходни кривични и кривични поступак заједно, правосудни органи Републике Србије интензивно су се бавили једним од нерешених предмета пренетих у надлежност из бившег Војног суда у Београду, ткз. случај "Тузланска колона". ...

zr 2009 09 21 cir

16

Sep 2009.

Завршна реч Тужилаштва за ратне злочине у предмету "Браћа Битићи (Поповић и Стојановић)"

На основу изведених доказа у истрази и на главном претресу, несумњиво је утврђено чињенично стање које сам представио у прецизираној оптужници. ...

zr 2009 09 16 cir

27

May 2009.

Завршна реч Тужилаштва за ратне злочине у предмету "Велика Ператовица (Трбојевић)"

Поштовани Суде, Тужилаштво за ратне злочине у потпуности остаје при прецизираној оптужници, јер сматра да је у току доказног поступка несумњиво утврђено да је оптужени Трбојевић Бора извршио кривично дело ратни злочин против цивилног становништва из чл. 142. ст.1. КЗЈ који му се ставља на терет и за које је и кривично одговоран. ...

zr 2009 05 27 cir

6

Apr 2009.

Завршна реч Тужилаштва за ратне злочине у предмету "Сува Река (Митровић и остали)"

Поштовани Суде, Тужилаштво за ратне злочине у потпуности остаје при прецизираној оптужници, јер сматра, да је у току доказног поступка несумњиво утврђено, да су оптужени извршили кривично дело ратног злочина против цивилног становништва из чл. 142. ст.1. КЗЈ, које им се ставља на терет и за које су кривично одговорни. ...

zr 2009 04 06 cir
12