Назив предмета

Брчко

Број предмета

KTO-7/18

Број жртава

6

Број оптужених лица

1. опт. лице

Ранг оптужених

Датум подизања отужнице

26. Октобар 2018. године

Фаза поступка

Подигнута оптужница

Трајање поступка од почетка суђења

У току

Број испитаних сведока

Датум и исход првостепене пресуде

-

Датум и исход одлуке Апелационог суда

-

Датум и исход пресуде у поновљеном поступку

-

Кривично дело

ратни злочин против цивилног становништва из члана 142. став 1. КЗ СРЈ.

Чињенични опис

Процесне напомене