Назив предмета

Медак (AA и други)

Број предмета

KTRZ 10/07

Број жртава

Victims: 1

Број оптужених лица

3 осуђена лица: AД - 3 године АА - 3 године АГ - 2 године

Ранг оптужених

Нижи војни ранг

Датум подизања отужнице

6. Октобар 2009. године

Фаза поступка

Правноснажно окончан

Трајање поступка од почетка суђења

1 year 3 months

Број испитаних сведока

14

Датум и исход првостепене пресуде

23. Јун 2010. године
АД, АА: по 3 године АГ: 2 године АБ: ослобађајућа пресуда АВ: оптужница повучена

Датум и исход одлуке Апелационог суда

19. Јануар 2011. године
АД, АА, АГ: потврђена пресуда АБ: укинута пресуда и поновно суђење

Датум и исход пресуде у поновљеном поступку

-

Кривично дело

Pатни злочин против ратних заробљеника из чл. 144 КЗ СРЈ

Чињенични опис

Суд је утврдио да су, између 3. и 8. септембра 1991. године, АА, АГ и АД, у својству припадника Територијалне одбране и полицијских резервних снага општине Госпић (Хрватска), мучили и злостављали припаднике хрватске полиције који су положили оружје. *Окривљени АБ је оглашен кривим по први пут у жалбеном поступку, те је самим тим стекао право на подношење додатне жалбе (види члан 463 ЗКП)

Процесне напомене

Окривљенима је суђено у одсуству у Хрватској, а осуђени су на затворске казне у распону од 6 до 8 година. Након тога, Државно одвјетништво Републике Хрватске уступило је доказе у предмету ТРЗ-у.