10

May 2019.

KTO-1/19

Сходно одредби члана 47. став 1. Закона о пружању међународне правне помоћи у кривичним стварима, уређујемо према законима Републике Србије потврђену оптужницу ..., број ... од ..., тако што на основу члана 43. став 2. тачка 5. и члана 331. Законика о кривичном поступку, као и члана 3. и 4. став 1. Закона о организацији и надлежности државних органа у поступку за ратне злочине, подижемо О П Т У Ж Н И Ц У Против: АА, са надимком „...“, од оца ... и мајке ..., сада удата ..., девојачко презиме ..., рођен у ..., ..., са пребивалиштем у ..., ..., ЈМБГ ..., држављанин ..., по занимању ..., ..., ..., ..., ..., ..., …, ..., ..., ..., јер постоји оправдана сумња да је:

anonim. maksimovic

24

Dec 2018.

КТО-10/18

На основу члана 331. став 1. и 2. у вези члана 43. став 2. тачка 5. Законика о кривичном поступку, све у вези са одредбама из члана 3. и члана 4. Закона о организацији и надлежности државних органа у поступку за ратне злочине, подижем, О П Т У Ж Н И Ц У, против: АА, због постојања оправдане сумње да је:

Preuzmite dokument

24

Dec 2018.

КТО-9/18

На основу члана 331. став 1. и 2. у вези члана 43. став 2. тачка 5. Законика о кривичном поступку, све у вези са одредбама из члана 3. и члана 4. Закона о организацији и надлежности државних органа у поступку за ратне злочине, подижем оптужницу против: АА, због постојања оправдане сумње да је:

КТО 9 18 Оптужница

21

Dec 2018.

КТО-1/18

На основу чл.331. ст.1. у вези чл.43. ст.2 тачка 5. Законика о кривичном поступку (ЗКП), и чл 4. Закона о организацији и надлежности државних органа у поступку за ратне злочине, подижем О П Т У Ж Н И Ц У Против: АА, Што је:

kto 1 18 cir

27

Nov 2018.

KTO-8/18

Сходно одредби члана 47. став 1. Закона о пружању међународне правне помоћи у кривичним стварима уређујемо према законима Републике Србије потврђену оптужницу Кантоналног тужилаштва Унско-санског кантона из Бихаћа, Босна и Херцеговина, Федерација Босне Херцеговине, број Т01 0 КТРЗ 0015446 13 од 05.06.2018. године, тако што на основу члана 43. став 2. тачка 5. и члана 331. Законика о кривичном поступку, као члана 3. и 4. став 1. Закона о организацији и надлежности државних органа у поступку за ратне злочине, подижем оптужницу против: АА, јер постоји оправдана сумња да је:

Preuzmite dokument

26

Oct 2018.

КТО-7/18

На основу члана 331. став 1. и 2. у вези члана 43. став 2. тачка 5. Законика о кривичном поступку, све у вези са одредбама из члана 3. и члана 4. Закона о организацији и надлежности државних органа у поступку за ратне злочине, подижем, ОПТУЖНИЦУ Против: АА, због постојања оправдане сумње да је:

kto 7 18 Оптужница

12

Sep 2018.

KTO-4/18

Сходно одредби из члана 47. став 1. Закона о пружању међународно правне помоћи у кривичним стварима, према законима Републике Србије, уређујем потврђену оптужницу Тужилаштва Брчко дистрикта Босне и Херцеговине број Т 18 0 КТРЗ 00 11999 18 од 24.01.2018. године, тако што на основу чл. 331. ст.1. и 2 и члана 332 Законика о кривичном поступку у вези чл. 43. ст.2. тач.5. Законика о кривичном поступку и чл. 3. и чл. 4. Закона о организацији и надлежности државних органа у поступку за ратне злочине, подижем O П Т У Ж Н И Ц У Против: АА, Што је:

kto 4 18 cir

13

Jul 2018.

KTO-3/18

На основу чл. 333 ст. 2. у вези чл. 331 ст. 1. и чл. 43 ст. 2 тач. 5 Законика о кривичном поступку (ЗКП) и чл. 4 Закона о организацији и надлежности државних органа у поступку за ратне злочине, подижем О П Т У Ж Н И Ц У Против: АА, зв. „ ...“, што је:

kto 3 18 cir

10

May 2018.

КТО-1/15 ШТРПЦИ

На основу члана 331. став 1. и 2. у вези члана 43. став 2. тачка 5. Законика о кривичном поступку и члана 3. и члана 4. Закона о организацији и надлежности државних органима у поступку за ратне злочине, подижем О П Т У Ж Н И Ц У Против: 1. АА, ЈМБГ ....., од оца ...... и мајке ......, рођеног ........ године у ......., са пребивалиштем у ........, држављанина ........, писмен, по занимању ........., неосуђиван, .... 2. ББ, ЈМБГ ....., од оца ..... и мајке ......, рођеног ....... године у ......., са пребивалиштем у ......., држављанин ........, писмен, по занимању ........., неосуђиван, ..... 3. ВВ, ЈМБГ ....., од оца ...... и мајке ......, рођеног ....... године у ........., са пребивалиштем у ........, држављанин ......., писмен, по занимању ..........., неосуђиван, ..... 4. ГГ, ЈМБГ ....., од оца ....... и мајке ......., рођеног ....... године у ......., са пребивалиштем у ........, држављанин ........, писмен, по занимању ......., неосуђиван, ..... 5. ДД, ЈМБГ ......, од оца ...... и мајке ......, рођене ......... године у ........, са пребивалиштем у .........., држављанка ........, писмена, неосуђивана, ....... ШТО СУ:

kto br. 1 15

1

Feb 2018.

КТО-2/18

На основу члана 43. став 2. тачка 5., члана 331. став 1. и 5. и члана 332. Законика о кривичном поступку, те члана 3. и 4. став 1. Закона о организацији и надлежности државних органа у поступку за ратне злочине, сагласно члану 47. став 1. Закона о међународној правној помоћи у кривичним стварима, подижем oптужницу против: АА, ШТО ЈЕ:

kto 2 18