27

Nov 2018.

КТО-8/18 Маричић Жељко

Сходно одредби члана 47. став 1. Закона о пружању међународне правне помоћи у кривичним стварима уређујемо према законима Републике Србије потврђену оптужницу Кантоналног тужилаштва Унско-санског кантона из Бихаћа, Босна и Херцеговина, Федерација Босне и Херцеговине, број Т01 0 KTРЗ 0015446 13 od 05.06.2018. године, тако што на основу члана 43. став 2. тачка 5. i члана 331. Законика о кривичном поступку, као члана 3. i 4. став 1. Закона о организацији и надлежности државних органа у поступку за ратне злочине, подижем оптужницу против: МАРИЧИЋ ЖЕЉКА, јер постоји оправдана сумња да је :

Кто 8 18 Редигована Ћирилица

12

Sep 2018.

KTO-4/2018 Никола Вида-Лујић

Сходно одредби из члана 47. став 1. Закона о пружању међународно правне помоћи у кривичним стварима, према законима Републике Србије, уређујем потврђену оптужницу Тужилаштва Брчко дистрикта Босне и Херцеговине број Т 18 0 КТРЗ 00 11999 18 од 24.01.2018. године, тако што на основу чл. 331. ст.1. и 2 и члана 332 Законика о кривичном поступку у вези чл. 43. ст.2. тач.5. Законика о кривичном поступку и чл. 3. и чл. 4. Закона о организацији и надлежности државних органа у поступку за ратне злочине, подижем OПТУЖНИЦУ, Против: ВИДА-ЛУЈИЋ НИКОЛЕ, од оца Вида Иве и мајке Вида Живане, рођене Лујић, рођен 17.04.1971. године у Брчком, држављанин БиХ и Републике Српске, Што је:

redigovana kto 4 18 cir

13

Jul 2018.

KTO-3/18 Небојша Стојановић

На основу чл. 333 ст. 2. у вези чл. 331 ст. 1. и чл. 43 ст. 2 тач. 5 Законика о кривичном поступку (ЗКП) и чл. 4 Закона о организацији и надлежности државних органа у поступку за ратне злочине, подижем ОПТУЖНИЦУ против НЕБОЈШЕ СТОЈАНОВИЋА, зв. „Неша четник“, рођен 11.10.1969. године у Петровцу на Млави, држ. Републике Србије, радник, писмен, што је:

КТО Бр. 3 18 Оптужница Небојша Стојановић За Сајт

10

May 2018.

КТО-1/15 "ШТРПЦИ"

На основу члана 331. став 1. и 2. у вези члана 43. став 2. тачка 5. Законика о кривичном поступку и члана 3. и члана 4. Закона о организацији и надлежности државних органима у поступку за ратне злочине, подижем О П Т У Ж Н И Ц У против: ЛУКИЋ ГОЈКА, ВАСИЉЕВИЋ ЉУБИШЕ, ВАСИЉЕВИЋ ДУШКА, ЛИПОВАЦ ЈОВАНА и ЂЕКИЋ ДРАГАНЕ ШТО СУ:

kto Бр. 1 15 Оптужница Штрпци Од 10.05.2018. Године

1

Feb 2018.

КТО бр. 2/18 Будимир Жељко

На основу члана 43. став 2. тачка 5., члана 331. став 1. и 5. и члана 332. Законика о кривичном поступку, те члана 3. и 4. став 1. Закона о организацији и надлежности државних органа у поступку за ратне злочине, сагласно члану 47. став 1. Закона о међународној правној помоћи у кривичним стварима, подижем ОПТУЖНИЦУ, против: БУДИМИР ЖЕЉКА , рођеног 20.07.1971.године у Кључу, Република Босна и Херцеговина, држављанина Републике Србије, по занимању механичар машина, писмен, са завршеном средњом школом...што је:

ОПТУЖНИЦА КТО 2 18 БУДИМИР ЖЕЉКОdoc

27

Dec 2017.

КТО-4/17 Плавањац Јоја и Наранчић Здравко

Сходно одредби из члана 47 став 1 Закона о пружању међународне правне помоћи у кривичним стварима, уређујем према законима Републике Србије, потврђену оптужницу Тужилаштва/Тужитељства Босне и Херцеговине број Т20 0 КТРЗ0006572 13 од 31.12.2013. године, тако што на основу члана 43 став 2 тачка 5, члана 331 став 1 и 2 и члана 332 Законика о кривичном поступку и члана 3 и 4 став 1 Закона о организацији и надлежности државних органа у поступку за ратне злочине, подижем ОПТУЖНИЦУ, против: 1. ПЛАВАЊАЦ ЈОЈЕ, рођеног 28.09.1959. године у Средњем Дубовику, општина Босанска Крупа, Босна и Херцеговина, од оца Лаза и мајке Савке рођене Вукомановић, сада са пребивалиштем у Обреновцу, писмен, завршио средњу економску школу, пензионер, неосуђиван, за ово кривично дело није притваран; 2. НАРАНЧИЋ ЗДРАВКА, рођеног 03.10.1964. године у Босанској Крупи, Босна и Херцеговина, од оца Дана и мајке Здравке, рођене Јеличић, сада са пребивалиштем у месту Младеново, писмен, завршио средњу економску школу, незапослен, неосуђиван, за ово кривично дело није притваран; ШТО СУ:

Кто 4 17 Оптужница

26

Dec 2017.

КТО-3/17 Драган Максимовић

На основу члана 43. став 2. тачка 5, члана 331. став 1. и члана 332. Законика о кривичном поступку и члана 3. и 4. став 1. Закона о организацији и надлежности државних органа у поступку за ратне злочине, сагласно одредби из члана 47. став 1. Закона о пружању међународне правне помоћи у кривичним стварима подижем О П Т У Ж Н И Ц У против: МАКСИМОВИЋ ДРАГАНА, са надимком Кеба, рођен у месту Врнојевићи, општина Живинице, Босна и Херцеговина, по националности Србин, држављанин БиХ и Републике Србије, неосуђиван, не води се други кривични поступак, што је:

КТО Бр. 3 17 Оптужница Максимовић Драган

3

Apr 2017.

KTO-1/17 Јовановић Милорад

На основу члана 43. став 2. тачка 5., члана 331. став 1. и члана 332. Законика о кривичном поступку и члана 3. и 4. став 1. Закона о организацији и надлежности државних органа у поступку за ратне злочине, сагласно одредби из члана 47. став 1. Закона о међународној правној помоћи у кривичним стварима подижем О П Т У Ж Н И Ц У против: ЈОВАНОВИЋ МИЛОРАДА, рођен 28.08.1970.године, држављанин Републике Србије и Босне и Херцеговине, по занимању металостругар, писмен, са завршеном средњом стручном спремом, неосуђиван, за ово кривично дело непритваран, што је:

kto 1 17 cirilicaопт

26

May 2016.

КТО бр. 7/16 Марко Пауковић

На основу члана 331. став 1. и 2. у вези члана 43. став 2. тачка 5. Законика о кривичном поступку и члана 3. и члана 4. Закона о организацији и надлежности државних органа у поступку за ратне злочине, подижем О П Т У Ж Н И Ц У против: МАРКО ПАУКОВИЋ, рођен 01.08.1968. године у Доња Козица, општина Сански Мост, са пребивалиштем у месту Стенојевци, општина Рума, Република Србија, писмен са завршеном ССС, по занимању земљорадник, има чин водника, лошег имовног стања, по народности Србин, држављанин Републике Србије, до сада неосуђиван, што је:

m.paukovic cir

26

May 2016.

КТO бр. 6/16 Драган Бајић

На основу члана 331. став 1. и 2. у вези члана 43. став 2. тачка 5. Законика о кривичном поступку и члана 3. и члана 4. Закона о организацији и надлежности државних органа у поступку за ратне злочине, подижем О П Т У Ж Н И Ц У против: ДРАГАН БАЈИЋ, рођен 06.06.1971. године у Томини, општина Сански Мост, са пребивалиштем у Београду, општина Гроцка, насеље Калуђерица, Република Србија, писмен, са завршеном ССС, лошег имовног стања, по народности Србин, држављанин Републике Србије, до сада неосуђиван, што је:

d.bajic cir