23

Feb 2011.

КТРЗ 11/10 Зворник V

На основу чл.46. ст.2. тач.3., чл.265. ст.1. и чл.266. Законика о кривичном поступку, а у вези са одредбама из чл.3. и 4. ст.1. Закона о организацији и надлежности државних органа у поступку за ратне злочине, подижем ОПТУЖНИЦУ против АА, ШТО ЈЕ:

ktrz 11 10 Ћир

14

Dec 2010.

КТРЗ 13/08 "Јатаци"

На основу чл. 46. ст.2. тач.3., 265. ст.1. и 266. Законика о кривичном поступку, а у вези са одредбама из чл. 3. и 4. ст. 2. Закона о организацији и надлежности државних органа у поступку за ратне злочине, подижем ОПТУЖНИЦУ против АА,ББ,ВВ,ГГ,ДД,ЂЂ, ШТО СУ:

ktrz 13 08

10

Sep 2010.

КТРЗ 4/10 Ћушка

На основу чл. 46. ст.2. тач.3., 265. ст.1. и 266. Законика о кривичном поступку, а у вези са одредбама из чл.3. и 4. ст.2. Закона о организацији и надлежности државних органа у поступку за ратне злочине, подижем ОПТУЖНИЦУ против...

ktrz 4 10 cir

12

Aug 2010.

КТРЗ 5/10 Растовац

На основу чл. 265. ст.1. у вези чл. 46. ст.2. тач.3. Законика о кривичном поступку и чл. 3. и чл. 4. Закона о организацији и надлежности државних органа у поступку за ратне злочине, подижем ОПТУЖНИЦУ против АА, ШТО ЈЕ:

КТРЗ 5 10

25

Jun 2010.

КТРЗ 6/10 Лички Осик

На основу чл. 265. ст.1. у вези чл. 46. ст.2. тач.3. Законика о кривичном поступку и чл. 3. и чл. 4. Закона о организацији и надлежности државних органа у поступку за ратне злочине, подижем ОПТУЖНИЦУ против...

Ктрз 6 10

23

Jun 2010.

КТРЗ 5/09 Бели Манастир

На основу чл. 46. ст.2. тач.3. у вези чл. 4. ст.2. Закона о организацији и надлежности државних органа у поступку за ратне злочине, подижем ОПТУЖНИЦУ против...1. AA, 2. АБ, 3. АВ, 4. АГ, ШТО СУ:

КТРЗ 5 09

30

Apr 2010.

КТРЗ 7/08 Зворник V

На основу чл.46. ст.2. тач.3., чл.265. ст.1. и чл.266. Законика о кривичном поступку, а у вези са одредбама из чл.3. и 4. ст.1. Закона о организацији и надлежности државних органа у поступку за ратне злочине, подижем ОПТУЖНИЦУ против AA..

ktrz 7 08

31

Mar 2010.

КТРЗ 3/09 Вуковар - Јединствена пресуда из Овчаре I

На основу чл.265. ст.1. у вези чл.46. ст.2. тач.3. Законика о кривичном поступку и чл.3. и чл.4. Закона о организацији и надлежности државних органа у поступку за ратне злочине, подижем ОПТУЖНИЦУ против АА, ШТО ЈЕ:

ktrz 3 09

11

Mar 2010.

КТРЗ 9/08 Тења

На основу чл.46. ст.2. тач.3, чл.265. ст.1. и чл.266. Законика о кривичном поступку, те на основу чл.3. и чл.4. ст.2. Закона о организацији и надлежности државних органа у поступку за ратне злочине, пред тим судом подижем ОПТУЖНИЦУ против АА, ШТО ЈЕ:

ктрз 9 08

11

Dec 2009.

КТРЗ 2/08 Приједор

На основу чл.46. ст.2. тач.3, чл.265. ст.1. и чл.266. Законика о кривичном поступку, те на основу чл.2. и чл.4. ст.2. Закона о организацији и надлежности државних органа у поступку за ратне злочине, подижем ОПТУЖНИЦУ против AA, ШТО ЈЕ:

ktrz 2 08