6

Oct 2009.

КТРЗ 10/07 Медак

На основу чл.46. ст.2. тач.3, чл.265. ст.1. и чл.266. Законика о кривичном поступку, те на основу чл.3. и чл.4. ст.2. Закона о организацији и надлежности државних органа у поступку за ратне злочине, пред тим судом подижем О П Т У Ж Н И Ц У П р о т и в: 1. АА, из ... 2. АБ, из ... 3. АВ, из ..., 4. АГ, из ... 5. АД, из ... Ш Т О С У:

ktrz 10 07

18

Sep 2009.

КТРЗ 5/04 Тузланска колона, прецизирана оптужница

На основу чл.341. ст.1. Законика о кривичном поступку, прецизирам оптужницу КТРЗ-5/04 од 09.11.2007.године, само у делу чињеничног описа радње кривичног дела за опт. АА, тако да чињенични опис радње кривичног дела гласи:...

КТРЗ 5 04

11

Aug 2009.

КТРЗ 16/08 Гњиланска група (АA... и остали)

На основу чл.46. ст.2. тач.3. и чл.265. ст.1. и 266. Законика о кривичном поступку и чл.4. ст.2. Закона о организацији и надлежности државних органа у поступку за ратне злочине, подижем О П Т У Ж Н И Ц У против:... 1. АА, зв. 2. ББ, зв. 3. ВВ, зв. 4. ГГ, зв. 5. ДД, 6. ЂЂ, 7. ЕЕ, 8. ЖЖ, 9. ЗЗ, 10. ИИ, 11. ЈЈ, 12. КК, 13. 14. ЉЉ, 15. ММ, 16. НН, 17. ЊЊ ШТО СУ:

КТРЗ 16 08 Анонимизована

8

Jul 2009.

КТРЗ 3/08 Стари Мајдан

На основу чл.46. ст.2. тач.3, чл.265. ст.1. Законика о кривичном поступку, чл.3. и чл.4. Закона о организацији и надлежности државних органа у поступку за ратне злочине, чл.39. Закона о ратификацији уговора између Србије и Црне Горе и Босне и Херцеговине о правној помоћи у грађанским и кривичним стварима и чл.47. ст.3. Закона о међународној правној помоћи у кривичним стварима, пред тим судом подижем ОПТУЖНИЦУ против AA...

ktrz 3 08

3

Jun 2009.

КТРЗ 14/07 Стара Градишка

На основу чл. 265. ст.1. у вези чл. 46. ст.2. тач.3. Законика о кривичном поступку, подижем ОПТУЖНИЦУ против АА што је: ...

Ктрз 14 07

22

Oct 2008.

КТРЗ 9/06 Зворник II

На основу чл. 46. ст.2. тач.3., 265. ст.1. и 266. Законика о кривичном поступку а у вези са одредбама из чл.3. и 4. ст.2. Закона о организацији и надлежности државних органа у поступку за ратне злочине, подижем ОПТУЖНИЦУ против: АА,ББ што су: ...

ktrz 9 06

17

Oct 2008.

КТРЗ 4/03 Овчара III ()

На основу члана 265. став 1. у вези члана 46. ст.2. тач.3. Законика о кривичном поступку, подижем ОПТУЖНИЦУ против: AA , ШТО ЈЕ : ...

ktrz 4 03

1

Oct 2008.

КТРЗ 3/05 Шкорпиони II

У предмету тога суда К.В.бр.6/2005 пресуда која је донета 10.04.2007.године постала је правноснажна у односу на оптужене АА, АБ и АГ, док је у односу на окр.АВ иста пресуда укинута, па у односу на овог оптуженог предстоји заказивање главног претреса.

ktrz 3 05 dispozitiv

21

May 2008.

КТРЗ 4/07 Велика Ператовица

На основу чл.46. ст.2. тач.3, чл.265. ст.1. Законика о кривичном поступку, те на основу чл.3. и чл.4. ст.2. Закона о организацији и надлежности државних органа у поступку за ратне злочине, пред тим судом подижем О П Т У Ж Н И Ц У П р о т и в: АА, из ... Ш Т О Ј Е:

ktrz 4 07 21.05.08.

16

Apr 2008.

КТРЗ 13/07 Бански Ковачевац

На основу чл. 46. ст.2. тач.3. у вези чл. 3. и 4. ст.2. Закона о организацији и надлежности државних органа у поступку за ратне злочине, подижем ОПТУЖНИЦУ против: АА и АБ, ШТО СУ ...

Ктрз 13 07