Број предмета

КТО 2/18

Датум подизања отужнице

1. Фебруар 2018. године

Фаза поступка

подигнута оптужница

Назив предмета

Ранка Томић

Детаљније
Број предмета

KTO-5/16

Датум подизања отужнице

26. Мај 2016. године

Фаза поступка

Подигнута оптужница

Број предмета

КТО-7/16

Датум подизања отужнице

26. Мај 2016. године

Фаза поступка

Поступак по жалби

Назив предмета

Бајић Драган

Детаљније Mapa
Број предмета

Case reference: КТО 6/16

Датум подизања отужнице

26. Мај 2016. године

Фаза поступка

Поступак по жалби

Назив предмета

Девић Миланко

Детаљније Mapa
Број предмета

КТО 3/16

Датум подизања отужнице

5. Април 2016. године

Фаза поступка

Суђење у току