Назив предмета

Дубровник

Број предмета

KTRZ-5/07

Број жртава

5

Број оптужених лица

Ранг оптужених

Средњи војни ранг

Датум подизања отужнице

26. Јул 2007. године

Фаза поступка

Поступак обустављен због постојања околности које привремено спречавају кривично гоњење оптуженог

Трајање поступка од почетка суђења

У току

Број испитаних сведока

Датум и исход првостепене пресуде

5. Децембар 2007. године
Поступак обустављен због постојања околности које привремено спречавају кривично гоњење оптуженог

Датум и исход одлуке Апелационог суда

-
/

Датум и исход пресуде у поновљеном поступку

-
/

Кривично дело

Pатни злочин против цивилног становништва из чл. 142 ст. 2 у вези ст. 1 КЗ СРЈ у вези чл. 22 КЗ СРЈ

Чињенични опис

У оптужници се наводи да је окривљени, у својству команданта 3. батаљона 472. моторизоване бригаде ЈНА, наредио и учествовао у нападу на Стари град у Дубровнику (Хрватска). Напад је резултирао смрц́у двоје цивила, рањавању још троје и уништавању шест зграда које су под заштитом УНЕСKО као део светске културне баштине.

Процесне напомене

Ово је једини случај који је МКСЈ уступио Србији у складу са правилом 11bis Правилника о поступку и доказима. Поступак против окривљеног је обустављен убрзо након почетка суђења и то због неспособности окривљеног да приступи суду услед душевне болести.