Назив предмета

Кључ

Број предмета

KTO-8/18

Број жртава

6

Број оптужених лица

1 оптужено лице

Ранг оптужених

нижи војни ранг - припадник војске Српске Републике Босне и Херцеговине

Датум подизања отужнице

27. Новембар 2018. године

Фаза поступка

подигнута оптужница

Трајање поступка од почетка суђења

У току

Број испитаних сведока

Датум и исход првостепене пресуде

-

Датум и исход одлуке Апелационог суда

-

Датум и исход пресуде у поновљеном поступку

-

Кривично дело

ратни злочин против цивилног становништва из члана 142. став 1. КЗ СРЈ.

Чињенични опис

крајем маја 1992. године, након што од стране војске и милиције Српске Републике Босне Херцеговине лишен слободе већи број цивила - мушкараца бошњачке националности из насеља Велагићи, Пудин Хан, Саница, Красуље, те још неколико насеља са подручја Општине Кључ и након што су ова лица спроведена у просторије Основне школе „Никола Мачкић“ у Кључу, међу којима и ББ, ВВ, ГГ, ДД, ЂЂ те ЕЕ, према истима нечовечно поступао, на начин да их је у просторијама ове школе физички тешко злостављао тукући их свом силином рукама, ногама на којима је имао војничке чизме, палицом и другим предметима по свим деловима тела, стављајући ДД нож испод грла, претећи му да ће га клати, услед чега су ББ те ЂЂ у више наврата падали у стање без свести, а након што би дошли свести, окривљени је поново настављао са сличним злостављањем и понижавањем, да би након целодневног тешког злостављања ови цивили били уведени у аутобусе и након што су аутобуси кренули према логору – насеље Ситница, општина Кључ, окривљени је пришао ББ који је пре тога уз помоћ оштећених уведен у један од аутобуса, будући да је пре тога био тешко физички злостављан и да се није могао самостално кретати, па је након тога ББ наставио тући палицом по свим деловима тела, те када се ББ покушао склонити под седиште аутобуса, извадио је нож и ББ ножем убо у предео леђа, услед чега је код истог наступило обилно крварење, а тиме је трпљење снажних и телесних душевних патњи, те је на наведени начин за време немеђународног оружаног сукоба у Републици Босни и Херцеговини, кршећи правила међународног права, нечовечно поступао према цивилима наносећи им велике патње и повреде телесног интегритета и здравља;

Процесне напомене