Назив предмета

Подујево 1

Број предмета

Број жртава

14

Број оптужених лица

Ранг оптужених

Датум подизања отужнице

-

Фаза поступка

Трајање поступка од почетка суђења

Број испитаних сведока

Датум и исход првостепене пресуде

-

Датум и исход одлуке Апелационог суда

-

Датум и исход пресуде у поновљеном поступку

-

Кривично дело

Чињенични опис

Процесне напомене