Назив предмета

Слуњ

Број предмета

КТРЗ 11/07

Број жртава

1

Број оптужених лица

1

Ранг оптужених

Нижи војни ранг

Датум подизања отужнице

7. Новембар 2007. године

Фаза поступка

Правноснажно окончан

Трајање поступка од почетка суђења

1 year 3 months

Број испитаних сведока

11

Датум и исход првостепене пресуде

8. Јул 2008. године
Осуђујућа пресуда: 8 година

Датум и исход одлуке Апелационог суда

11. Фебруар 2009. године
Преиначена казна:10 година

Датум и исход пресуде у поновљеном поступку

-
/

Кривично дело

Pатни злочин против цивилног становништва из чл. 142 ст. 1 КЗ СРЈ, у саизвршилаштву, у вези чл. 22 КЗ СРЈ

Чињенични опис

Суд је утврдио да је окривљени, као оприпадник оружаних снага Републике Српске Крајине, и у саизвршилаштву са једним саборцем, убио хрватског цивила (лекара) у ноћи између 22. и 23. децембра 1991. године близу Слуња (Хрватска), пуцајући у њега више пута из ватреног оружја.

Процесне напомене

АА је суђено у одсуству пред Жупанијским судом у Карловцу (Хрватска) где је осуђен на казну затвора у трајању од 12 година. Исти суд је осудио саизвршиоца у убиству (МГ). АА није био доступан правосудним органима Хрватске, Државно одвјетништво Републике Хрватске је уступило ТРЗ-у доказе у овом предмету.