Назив предмета

Стара Градишка (AA)

Број предмета

КТRZ 14/7

Број жртава

3

Број оптужених лица

AA

Ранг оптужених

Нижи војни ранг

Датум подизања отужнице

3. Јун 2009. године

Фаза поступка

Правноснажно окончан

Трајање поступка од почетка суђења

1 year 7 months

Број испитаних сведока

9

Датум и исход првостепене пресуде

25. Јун 2010. године
Осуђујућа пресуда: 5 година

Датум и исход одлуке Апелационог суда

24. Јануар 2011. године
Пресуда потврђена

Датум и исход пресуде у поновљеном поступку

-
/

Кривично дело

Pатни злочин против цивилног становништва из чл. 142 ст. 1 КЗ СРЈ

Чињенични опис

Суд је утврдио да је окривљени неутврђеног дана између прве половине октобра 1991. и краја јануара 1992. године, као припадник територијалне одбране Републике Српске Крајине, окрутно поступао и мучио три хрватска цивила у затвору у Старој Градишки (Хрватска).

Процесне напомене

Државно одвјетништво Републике Хрватске уступило је ТРЗ-у доказе у овом предмету.