Назив предмета

Шкорпиони II

Број предмета

KTRZ 3/05

Број жртава

6

Број оптужених лица

Ранг оптужених

Датум подизања отужнице

9. Октобар 2006. године

Фаза поступка

Правноснажно окончан

Трајање поступка од почетка суђења

У току

Број испитаних сведока

Датум и исход првостепене пресуде

-

Датум и исход одлуке Апелационог суда

-

Датум и исход пресуде у поновљеном поступку

-

Кривично дело

Чињенични опис

Процесне напомене