Назив предмета

"Камичак"

Детаљније Mapa
Број предмета

КТО-7/16

Датум подизања отужнице

26. Мај 2016. године

Фаза поступка

Поступак по жалби

Назив предмета

"Камичак"

Детаљније Mapa
Број предмета

КТО-6/16

Датум подизања отужнице

26. Мај 2016. године

Фаза поступка

другостепена пресуда

Назив предмета

Братунац

Детаљније Mapa
Број предмета

КТО 4/16

Датум подизања отужнице

14. Април 2016. године

Фаза поступка

Суђење у току

Назив предмета

Кључ

Детаљније Mapa
Број предмета

КТО 3/16

Датум подизања отужнице

5. Април 2016. године

Фаза поступка

другостепена пресуда

Назив предмета

“Добој”

Детаљније
Број предмета

КТО 2/16

Датум подизања отужнице

21. Март 2016. године

Фаза поступка

поступак обустављен услед смрти оптуженог

Назив предмета

Бихаћ II

Детаљније Mapa
Број предмета

KTO 2/14

Датум подизања отужнице

9. Октобар 2014. године

Фаза поступка

Оптужница одбачена решењем Вишег суда у Београду Одељења за ратне злочине 06.07.2016. године.

Назив предмета

Бијељина II

Детаљније Mapa
Број предмета

KTO-6/14

Датум подизања отужнице

4. Јун 2014. године

Фаза поступка

Правноснажно окончан