Назив предмета

КТО-4/13

Детаљније
Број предмета

KTO-4/13

Датум подизања отужнице

17. Април 2013. године

Фаза поступка

Назив предмета

Бихаћ I

Детаљније Mapa
Број предмета

KTO 3/13

Датум подизања отужнице

8. Април 2013. године

Фаза поступка

Правноснажно окончан

Назив предмета

Сански Мост

Детаљније Mapa
Број предмета

КТО 2/13

Датум подизања отужнице

2. Април 2013. године

Фаза поступка

Правноснажно окончан

Назив предмета

КТРЗ-1/09

Детаљније
Број предмета

KTRZ-1/09

Датум подизања отужнице

5. Март 2013. године

Фаза поступка

Назив предмета

Овчара IV

Детаљније Mapa
Број предмета

КТRZ 6/11

Датум подизања отужнице

18. Јун 2012. године

Фаза поступка

Правноснажно окончан

Назив предмета

Призрен

Детаљније Mapa
Број предмета

КТО 4/12

Датум подизања отужнице

11. Мај 2012. године

Фаза поступка

Правноснажно окончан

Назив предмета

Ћушка

Детаљније
Број предмета

КТРЗ-9/11

Датум подизања отужнице

31. Мај 2011. године

Фаза поступка

Суђење у току

Назив предмета

Бијељина I

Детаљније Mapa
Број предмета

KTRZ 7/10

Датум подизања отужнице

5. Мај 2011. године

Фаза поступка

Правноснажно окончан