Назив предмета

Јатаци

Детаљније
Број предмета

KTRZ 13/08

Датум подизања отужнице

14. Децембар 2010. године

Фаза поступка

Правноснажно окончан

Број предмета

КTRZ 4/10

Датум подизања отужнице

10. Септембар 2010. године

Фаза поступка

Поновљено суђење пред Одељењем за ратне злочине Вишег суда у Београду укинута првостепена пресуда у целости

Назив предмета

Растовац

Детаљније Mapa
Број предмета

KTRZ 5/10

Датум подизања отужнице

12. Август 2010. године

Фаза поступка

Правноснажно окончан

Назив предмета

Лички Осик

Детаљније Mapa
Број предмета

КТRZ 6/10

Датум подизања отужнице

25. Јун 2010. године

Фаза поступка

Правноснажно окончан

Назив предмета

Скочић

Детаљније Mapa
Број предмета

KTRZ 7/08

Датум подизања отужнице

30. Април 2010. године

Фаза поступка

Жалбени поступак

Назив предмета

Тења I

Детаљније Mapa
Број предмета

КТRZ 9/08

Датум подизања отужнице

11. Март 2010. године

Фаза поступка

Правноснажно окончан

Назив предмета

Приједор (AA)

Детаљније Mapa
Број предмета

КТRZ 2/08

Датум подизања отужнице

11. Децембар 2009. године

Фаза поступка

Правноснажно окончан