Број предмета

KTRZ 10/07

Датум подизања отужнице

6. Октобар 2009. године

Фаза поступка

Правноснажно окончан

Назив предмета

Медак (АБ)

Детаљније Mapa
Број предмета

KTRZ 10/07

Датум подизања отужнице

6. Октобар 2009. године

Фаза поступка

Правноснажно окончан

Број предмета

KTRZ 3/08

Датум подизања отужнице

8. Јул 2009. године

Фаза поступка

Правноснажно окончан

Назив предмета

Овчара III (AA)

Детаљније Mapa
Број предмета

КТRZ 4/03

Датум подизања отужнице

17. Октобар 2008. године

Фаза поступка

Правноснажно окончан

Број предмета

KTRZ 7/07

Датум подизања отужнице

28. Новембар 2007. године

Фаза поступка

Поновно суђење у току