Број предмета

KTRZ 5/04

Датум подизања отужнице

9. Новембар 2007. године

Фаза поступка

Правноснажно окончан

Назив предмета

Слуњ

Детаљније Mapa
Број предмета

КТРЗ 11/07

Датум подизања отужнице

7. Новембар 2007. године

Фаза поступка

Правноснажно окончан

Назив предмета

Дубровник

Детаљније Mapa
Број предмета

KTRZ-5/07

Датум подизања отужнице

26. Јул 2007. године

Фаза поступка

Поступак обустављен због постојања околности које привремено спречавају кривично гоњење оптуженог

Назив предмета

Шкорпиони II

Детаљније
Број предмета

KTRZ 3/05

Датум подизања отужнице

9. Октобар 2006. године

Фаза поступка

Правноснажно окончан