Назив предмета

Растовац

Број предмета

KTRZ 5/10

Број жртава

Victims: 1

Број оптужених лица

В. М.

Ранг оптужених

Нижи војни ранг

Датум подизања отужнице

12. Август 2010. године

Фаза поступка

Правноснажно окончан

Трајање поступка од почетка суђења

1 year 6 months

Број испитаних сведока

11

Датум и исход првостепене пресуде

23. Септембар 2011. године
Осуђујућа пресуда: 12 година

Датум и исход одлуке Апелационог суда

5. Март 2012. године
Пресуда потврђена

Датум и исход пресуде у поновљеном поступку

-
/

Кривично дело

Pатни злочин против цивилног становништва из чл. 142 ст.1 КЗ СРЈ

Чињенични опис

Суд је утврдио да је, 31. октобра 1991. године, окривљени, у својству припадника хрватских оружаних снага, током „етничког чишћења” села Растовац (Хрватска), убио хрватског цивила српске националности у његовој кући.

Процесне напомене

/