Назив предмета

село Горње Неродимље

Број предмета

КТО-9/18

Број жртава

2

Број оптужених лица

1 опт.лице

Ранг оптужених

Датум подизања отужнице

24. Децембар 2018. године

Фаза поступка

Правноснажно окончан

Трајање поступка од почетка суђења

2 months 23 days

Број испитаних сведока

Датум и исход првостепене пресуде

19. Март 2019. године
Казна затвора у трајању од 1 године и 6 месеци (Споразум)

Датум и исход одлуке Апелационог суда

-

Датум и исход пресуде у поновљеном поступку

-

Кривично дело

ратни злочин против цивилног становништва у саизвршилаштву из члана 142. став 1. у вези члана 22. KЗ СРЈ.

Чињенични опис

Процесне напомене