Назив предмета

село Прхово

Број предмета

КТО-5/18

Број жртава

2

Број оптужених лица

1 оптужено лице

Ранг оптужених

Датум подизања отужнице

14. Септембар 2018. године

Фаза поступка

подигнута оптужница

Трајање поступка од почетка суђења

У току

Број испитаних сведока

Датум и исход првостепене пресуде

-

Датум и исход одлуке Апелационог суда

-

Датум и исход пресуде у поновљеном поступку

-

Кривично дело

ратни злочин против цивилног становништва из члана 142. став 1. КЗ СРЈ.

Чињенични опис

Процесне напомене