Назив предмета

Храсница

Број предмета

КТО-10/18

Број жртава

30

Број оптужених лица

1 опт.лице

Ранг оптужених

управник војничког притвора оружаних снага Армија БиХ - Илиџа у Храсници

Датум подизања отужнице

24. Децембар 2018. године

Фаза поступка

подигнута оптужница

Трајање поступка од почетка суђења

У току

Број испитаних сведока

Датум и исход првостепене пресуде

6. Јул 2020. године
Казна затвора у трајању од 10 година.

Датум и исход одлуке Апелационог суда

-

Датум и исход пресуде у поновљеном поступку

-

Кривично дело

ратни злочин против цивилног становништва из члана 142. став 1. КЗ СРЈ.

Чињенични опис

Процесне напомене