Dokumenti za preuzimanje

Raspored glavnih pretresa

Raspored glavnih pretresa septembar, 2019. godine
I Z V E Š T A J

- na osnovu tačaka 1.4.1.10. i 1.4.3.5. Akcionog plana za Poglavlje 23 -

Služba za informisanje i podršku oštećenima i svedocima

Koordinator Službe - zamenik tužioca za ratne zločine Mioljub Vitorović, Adresa: Ustanička br.29, 11000 Beograd, tel: 011/3082-717 Jelena Vladisavljev i 011/3082-673 Jasna Šarčević Janković, e-mail: sluzba.za.informisanje@trz.org.rs