Dokumenti za preuzimanje

Raspored glavnih pretresa

April, 2017.godina
SLUŽBA ZA INFORMISANJE OŠTEĆENIH LICA I SVEDOKA

TUŽILAŠTVO ZA RATNE ZLOČINE SLUŽBA ZA INFORMISANJE OŠTEĆENIH LICA I SVEDOKA Adresa: Ustanička 29, 11000 Beograd Telefon: 011/3082-673 e-pošta: sluzba.za.informisanje@trz.org.rs Služba za informisanje oštećenih lica i svedoka u Tužilaštvu za ratne zločine Republike Srbije osnovana je 03. 04. 2017. godine, u okviru projekta podrške oštećenima i svedocima koji sprovodi Republičko javno tužilaštvo. U okviru Službe pružaju se informacije i podrška oštećenim licima i svedocima, a koje se u vidu obaveštenja upućuju uz poziv za preduzimanje procesnih radnji ispitivanja svedoka, u okviru kojih se navodi da mu se može pružiti zaštita dodeljivanja statusa zaštićenog svedoka ili posebno osetljivog svedoka, ukoliko postoji opravdana zabrinutost za bezbednost, a tek nakon procene na osnovu dostupnih informacija. Primarni zadatak Službe je da se obezbedi psihološka i logistička pomoć i podrška svedocima, kao i omogućavanje svedocima da što lakše i efikasnije pristupe sudu ili drugom organu postupka (u te svrhe Službi je dodeljena posebna telefonska linija i adresa elektronske pošte), tel.: 011/3082-673; sluzba.za.informisanje@trz.org.rs i deluje sa najvećim integritetom, nepristrasnošću i poverljivošću.