17

Sep 2007.

Žalba u odnosu na optužene Peru Petraševića, Aleksandra Medića i Aleksandra Vukova

Na osnovu čl.46. st.2. tač.4. ZKP, protiv presude Okružnog suda u Beogradu, Veća za ratne zločine K.V.br.6/05 od 10.04.2007.godine u zakonskom roku, izjavljujem Ž A L B U ...

z 2007 09 17 lat

8

Jun 2006.

Žalba u odnosu na optužene Ljuboja Marka, Katić Slobodana, Lančužanin Milana, Zlatar Vuja, Perić Jovicu, Vojnović Milana, Madžarac Predraga, Mugoša Gorana i Kalaba Nadu

Protiv presude Okružnog suda u Beogradu – Veća za ratne zločine, pod brojem K.V.1/03 od 12.12.2005. godine, koja je dostavljena ovom tužilaštvu dana 26.05.2006. godine u krivičnom predmetu protiv VUJOVIĆ MIROLJUBA i dr. zbog krivičnog dela ratni zločin protiv ratnih zarobljenika iz čl. 144. KZ SRJ, na osnovu čl. 46. st.2. tačka 4., čl.363. st.1. i čl. 364. st.1. i st.3. ZKP-a, izjavljujem Ž A L B U ...

z 2006 06 08 lat