Naziv predmeta

Bajić Dragan

Broj predmeta

Case reference: КТО 6/16

Broj žrtava

5

Broj optuženih lica

Dragan Bajić

Rang optuženih

Niži vojni rang, vojni policajac, pripadnik VI Sanske brigade VRS

Datum podizanja optužnice

26. Maj 2016. godine

Faza postupka

Postupak po žalbi

Trajanje postupka od početka suđenja

in progress

Broj ispitanih svedoka

Datum i ishod prvostepene presude

25. Decembar 2017. godine
Oslobađajuća presuda

Datum i ishod odluke Apelacionog suda

-

Datum i ishod presude u ponovljenom postupku

-

Krivično delo

Ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 142 st. 1 KZ SRJ

Činjenični opis

Dana 10.10.1992. godine, između 19.00 – 21.00 časova, u mestu Kamičak, opština Ključ, zajedno sa Pauković Markom, u vojnim uniformama, naoružani automatskim puškama, dovezavši se putničkim motornim vozilom marke „Golf“ A2 crvene boje, pred kuću H.D, pozivali istog da izađe, a nakon što se isti nije javio, ispucali kraći rafal u ulazna vrata i nasilno ušli u kuću, da bi se nakon toga uputili prema izlazu iz sela, gde su na spoljnom ulaznom stepeništu kuće vlasništvo J.M, ugledali R.H, rođenog 1932. godine, te u nameri da ga liše života, jedan od njih u istog ispucao više metaka iz automatske puške, koji je tom prilikom usled zadobijenih povreda kostiju glave, grudne duplje i obe nadkolenice preminuo na licu mesta, nakon čega su napustili lice mesta, da bi se nakon kraćeg vremena ponovo vratili napred navedenim putničkim motornim vozilom pred kuću vlasništvo J.M, te ušli u kuću, pa kad su videli da se u kući nalazi više osoba, u nameri da ih liše života iz automatskih pušaka ispucali veći broj metaka u iste, kojom prilikom je J.M. rođena 1922. godine, zadobila povrede u vidu višestrukih preloma kostiju glave i to desno slepoočno, temenih kostiju sa više sitnih koštanih odlomaka, višestruki prelom ličnih kostiju obostrano, kao i donje te gornje vilice, H.M, rođena 1938. godine, zadobila povrede u vidu višestrukog preloma lopatične kosti sa više sitnih koštanih odlomaka, B.Đ, rođena 1938. godine, zadobila povrede u vidu višestrukog preloma kostiju baze i krova lobanje, ličnih kostiju kao i gornje vilice sa više sitnih koštanih odlomaka i maloletna B.S, rođena 1980. godine, kćerka B.Đ, zadobila povrede u vidu višestrukog preloma desne karlične kosti sa više koštanih odlomaka i višestruki prelom desne lične kosti sa više sitnih koštanih odlomaka, da bi sva navedena lica usled zadobijenih povreda preminula na licu mesta.

Procesne napomene

U toku istrage osumnjičeni Dragan Bajić je saslušan po zamolnici Kantonalnog Tužilaštva Unsko-sanskog kantona Bihać putem međunarodne pravne pomoći od strane istražnog sudije Višeg suda u Beogradu.