Naziv predmeta

Dalibor Maksimović

Broj predmeta

КТО 4/16

Broj žrtava

6

Broj optuženih lica

Rang optuženih

Niži vojni rang

Datum podizanja optužnice

14. April 2016. godine

Faza postupka

Suđenje u toku

Trajanje postupka od početka suđenja

in progress

Broj ispitanih svedoka

3

Datum i ishod prvostepene presude

-

Datum i ishod odluke Apelacionog suda

-

Datum i ishod presude u ponovljenom postupku

-

Krivično delo

Ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 142 stav 1, u vezi člana 22 KZ SRJ

Činjenični opis

Kao pripadnik Vojske Republike Srpske, vršio ubistva, protivzakonita zatvaranja i silovanja civila bošnjačke nacionalnosti, dana 09. 05. 1992. godine, u mestima Repovac i Glogova (opština Bratunac), zajedno sa još nekoliko naoružanih nepoznatih pripadnika VRS; mestu Repovac, zajedno sa nepoznatim pripadnikom VRS, protivzakonito su zatvorili svedokinje „VS1“ i „VS2“, naredivši im da uđu u putničko vozilo i odvezli u šumu iznad Milića, gde je silovao svedokinju „VS1“, a potom držali u ropstvu preteći da će ih ubiti ako ne budu postupale po njegovim naređenjima, pa je tako svedokinju „VS1“ odveo u svoju kuću u mestu Milići i zaključao na spratu kuće u jednu sobu i tokom noći ulazio u sobu i ponovo silovao, kada ju je narednog dana, 10. 05. 1992. godine oko 9 časova pustio da ide u pravcu autobuske stanice Milići.

Procesne napomene

Tužilaštvo Bosne i Hercegovine, preko Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine i Ministarstva pravde Republike Srbije, ustupilo je krivično gonjenje pokrenuto protiv okr.Maksimović Dalibora iz Beograda, za krivično delo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 142 KZ SRJ, pravosudnim organima Republike Srbije, s obzirom da je okrivljeni Maksimović državljanin Republike Srbije i da ima prebivalište na teritoriji Republike Srbije.