Naziv predmeta

Jovanović Milorad

Broj predmeta

KTO-1/17

Broj žrtava

15

Broj optuženih lica

Rang optuženih

Datum podizanja optužnice

3. April 2017. godine

Faza postupka

podignuta optužnica

Trajanje postupka od početka suđenja

in progress

Broj ispitanih svedoka

Datum i ishod prvostepene presude

-

Datum i ishod odluke Apelacionog suda

-

Datum i ishod presude u ponovljenom postupku

-

Krivično delo

Činjenični opis

Procesne napomene