Naziv predmeta

"Kamičak"

Broj predmeta

КТО-7/16

Broj žrtava

5

Broj optuženih lica

Rang optuženih

Niži vojni rang

Datum podizanja optužnice

26. Maj 2016. godine

Faza postupka

Postupak po žalbi

Trajanje postupka od početka suđenja

in progress

Broj ispitanih svedoka

Datum i ishod prvostepene presude

25. Decembar 2017. godine
oslobađajuća presuda

Datum i ishod odluke Apelacionog suda

-

Datum i ishod presude u ponovljenom postupku

-

Krivično delo

Ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 142 st.1 KZ SRJ

Činjenični opis

Dana 10.10.1992. godine, između 19,00 – 20,30 časova, u mestu Kamičak, opština Ključ, zajedno sa АА, dovezavši se putničkim motornim vozilom marke „Golf“ A2 crvene boje, pred kuću H.D, pozivajući istog da izađe, a nakon što se isti nije javio, ispucao kraći rafal u ulazna vrata i nasilno ušli u prostoriju kuće, a nakon toga uputili se prema izlazu iz sela, gde su na spoljnom ulaznom stepeništu kuće, vlasništvo J.M, iz automatskog oružja nepoznate marke i kalibra ispucao neutvrđen broj metaka u R. H., koji je usled zadobijenih povreda kostiju glave, obe nadlaktice i grudnog koša odmah umro, nakon čega napuštaju lice mesta, da bi se posle kraćeg vremena ponovo vratili napred navedenim putničkim motornim vozilom pred kuću vlasništvo J.M, te ušli u kuću, kojom prilikom je iz automatskog oružja neutvrđene marke i kalibra ispucao neutvrđen broj metaka u J.M, nanevši joj povrede u vidu višestrukih preloma kostiju glave i to desno slepoočno, temenih kostiju sa više sitnih koštanih odlomaka, višestruki prelom ličnih kostiju obostrano, kao i donje te gornje vilice, u H.M , nanevši joj povrede u vidu višestrukog preloma lopatične kosti sa više sitnih koštanih odlomaka, u B.Đ. , nanevši joj povrede u vidu višestrukog preloma kostiju baze i krova lobanje, ličnih kostiju, kao i gornje vilice sa više sitnih koštanih odlomaka i maloletnu B.S., kćerku B.Đ, nanevši joj povrede u vidu višestrukog preloma desne karlične kosti sa više koštanih odlomaka i višestruki prelom desne lične kosti sa više sitnih koštanih odlomaka, a koja lica su usled zadobijenih povreda na licu mesta odmah umrla, što je dovelo do velikog straha kod meštana za njihove živote i imovinu, te rezultiralo masovnim iseljavanjem stanovništva naselja Kamičak.

Procesne napomene

Osumnjičeni BB saslušan je u Kantonalnom tužilaštvu USK Bihać.