Naziv predmeta

KTO-1/20

Broj predmeta

KTO-1/20

Broj žrtava

Broj optuženih lica

1 optuženo lice

Rang optuženih

Datum podizanja optužnice

21. Februar 2020. godine

Faza postupka

podignuta optužnica

Trajanje postupka od početka suđenja

in progress

Broj ispitanih svedoka

Datum i ishod prvostepene presude

-

Datum i ishod odluke Apelacionog suda

-

Datum i ishod presude u ponovljenom postupku

-

Krivično delo

ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 142. st.1. KZ SRJ u sticaju sa krivičnim delom ratni zločin protiv ratnih zarobljenika iz člana 144. KZ SRJ u saizvršilaštvu u vezi čl. 22 istog Zakona.

Činjenični opis

Procesne napomene