Naziv predmeta

Lovas (АА i drugi)

Broj predmeta

KTRZ 7/07

Broj žrtava

70

Broj optuženih lica

АЈ АА АB АZ AD AŽ AK AG ALJ AĐ AV AL AI AE

Rang optuženih

Srednji vojni rang (AD), niži vojni/ policijski rang (svi ostali)

Datum podizanja optužnice

28. Novembar 2007. godine

Faza postupka

Ponovno suđenje u toku

Trajanje postupka od početka suđenja

in progress

Broj ispitanih svedoka

194

Datum i ishod prvostepene presude

26. Jun 2012. godine
AA: 20 godina AL: 14 godina AV : 13 godina AB, AG, AD; 10 godina AK: 9 godina AZ, AI: 8 godina AJ, ALJ: 6 godina AĐ, AE: 5 godina AŽ: 4 godine

Datum i ishod odluke Apelacionog suda

9. Decembar 2013. godine
Ukinuta presuda i ponovno suđenje

Datum i ishod presude u ponovljenom postupku

-
/

Krivično delo

Ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz čl. 142 st. 1 KZ SRJ, u saizvršilaštvu, u vezi čl. 22 KZ SRJ

Činjenični opis

U optužnici se navodi da su, 10. oktobra 1991. godine, trupe Jugoslovenske narodne armije (JNA) pod komandom okrivljenog AG, izvršile napad na selo Lovas (Hrvatska) i ubili 20 hrvatskih civila. Nakon toga, po naređenju čelnika privremene vlade AA, AV i AB, pojedini okrivljeni u predmetu počinili su niz zločina nad hrvatskim civilima (između ostalog, koristili su civile kao „živi štit” i primoravali ih da ulaze u minsko polje).

Procesne napomene

Dana 24. aprila 2015. godine, održano je ročište u razdvojenom postupku protiv jednog od optuženih u predmetu “Lovas”, AB. Sud je prethodno razdvojio postupak protiv ovog optuženog zbog njegovog zdravstvenog stanja. Na ročištu održanom 24. aprila 2015. godine, sud je odredio medicinsko veštačenje koje bi trebalo da utvrdi da li je optuženi AV u stanju da prati suđenje. Dana 29. i 30. aprila 2015. godine, glavni pretres nastavljen je u postupku koji se vodi protiv preostalih deset optuženih.