12

Sep 2018.

KTO-4/2018 Nikola Vida -Lujić

Shodno odredbi iz člana 47. stav 1. Zakona o pružanju međunarodno pravne pomoći u krivičnim stvarima, prema zakonima Republike Srbije, uređujem potvrđenu optužnicu Tužilaštva Brčko distrikta Bosne i Hercegovine broj T 18 0 KTRZ 00 11999 18 od 24.01.2018. godine, tako što na osnovu čl. 331. st.1. i 2 i člana 332 Zakonika o krivičnom postupku u vezi čl. 43. st.2. tač.5. Zakonika o krivičnom postupku i čl. 3. i čl. 4. Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine, podižem OPTUŽNICU Protiv: VIDA-LUJIĆ NIKOLE, od oca Vida Ive i majke Vida Živane, rođene Lujić, rođen 17.04.1971. godine u Brčkom, državljanin BiH i Republike Srpske, Što je:

redigovana optuznica kto 4 18 lat

13

Jul 2018.

KTO-3/18 Nebojša Stojanović

Na osnovu čl. 333 st. 2. u vezi čl. 331 st. 1. i čl. 43 st. 2 tač. 5 Zakonika o krivičnom postupku (ZKP) i čl. 4 Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine, podižem O P T U Ž N I C U protiv NEBOJŠE STOJANOVIĆA, zv. „Neša četnik“, rođen 11.10.1969. godine u Petrovcu na Mlavi, državljanin Republike Srbije, radnik, pismen, što je:

kto 3 18 optuznica latinica

10

May 2018.

KTO-1/15 "Štrpci"

Na osnovu člana 331. stav 1. i 2. u vezi člana 43. stav 2. tačka 5. Zakonika o krivičnom postupku i člana 3. i člana 4. Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organima u postupku za ratne zločine, podižem O P T U Ž N I C U protiv: LUKIĆ GOJKA, VASILJEVIĆ LJUBIŠE, VASILJEVIĆ DUŠKA, LIPOVAC JOVANA i ĐEKIĆ DRAGANE ŠTO SU:

redigovana Štrpci od 10.05.2018.

1

Feb 2018.

КТО-2/18 Budimir Željko

Na osnovu člana 43. stav 2. tačka 5., člana 331. stav 1. i 5. i člana 332. Zakonika o krivičnom postupku, te člana 3. i 4. stav 1. Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine, saglasno članu 47. stav 1. Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima, podižem OPTUŽNICU, protiv: BUDIMIR ŽELjKA , rođenog 20.07.1971.godine u Ključu, Republika Bosna i Hercegovina, državljanina Republike Srbije, po zanimanju mehaničar mašina, pismen, sa završenom srednjom školom...što je:

redigovana budimir zeljkodoc

27

Dec 2017.

КТО-4/17 Plavanjac Joja i Narančić Zdravko

Shodno odredbi iz člana 47 stav 1 Zakona o pružanju međunarodne pravne pomoći u krivičnim stvarima, uređujem prema zakonima Republike Srbije, potvrđenu optužnicu Tužilaštva/Tužiteljstva Bosne i Hercegovine broj T20 0 KTRZ0006572 13 od 31.12.2013. godine, tako što na osnovu člana 43 stav 2 tačka 5, člana 331 stav 1 i 2 i člana 332 Zakonika o krivičnom postupku i člana 3 i 4 stav 1 Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine, podižem OPTUŽNICU, protiv: 1. PLAVANjAC JOJE, rođenog 28.09.1959. godine u Srednjem Duboviku, opština Bosanska Krupa, Bosna i Hercegovina, pismen, završio srednju ekonomsku školu, penzioner, neosuđivan, za ovo krivično delo nije pritvaran; 2. NARANČIĆ ZDRAVKA, rođenog 03.10.1964. godine u Bosanskoj Krupi, Bosna i Hercegovina, pismen, završio srednju ekonomsku školu, nezaposlen, neosuđivan, za ovo krivično delo nije pritvaran; ŠTO SU:

kto 4 17 latinica

26

Dec 2017.

KTO-3/17 Dragan Maksimović

Na osnovu člana 43. stav 2. tačka 5, člana 331. stav 1. i člana 332. Zakonika o krivičnom postupku i člana 3. i 4. stav 1. Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine, saglasno odredbi iz člana 47. stav 1. Zakona o pružanju međunarodne pravne pomoći u krivičnim stvarima podižem O P T U Ž N I C U protiv: MAKSIMOVIĆ DRAGANA, sa nadimkom Keba, rođen u mestu Vrnojevići, opština Živinice, Bosna i Hercegovina, po nacionalnosti Srbin, državljanin BiH i Republike Srbije, neosuđivan, ne vodi se drugi krivični postupak, što je:

kto 3 17 latinica

3

Apr 2017.

KTO-1/17 Jovanović Milorad

Na osnovu člana 43. stav 2. tačka 5., člana 331. stav 1. i člana 332. Zakonika o krivičnom postupku i člana 3. i 4. stav 1. Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine, saglasno odredbi iz člana 47. stav 1. Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima podižem O P T U Ž N I C U protiv: JOVANOVIĆ MILORADA, rođen 28.08.1970.godine, državljanin Republike Srbije i Bosne i Hercegovine, po zanimanju metalostrugar, pismen, sa završenom srednjom stručnom spremom, neosuđivan, za ovo krivično delo nepritvaran, što je:

kto 1 17 latinica

26

May 2016.

КТО br. 7/16 Marko Pauković

Na osnovu člana 331. stav 1. i 2. u vezi člana 43. stav 2. tačka 5. Zakonika o krivičnom postupku i člana 3. i člana 4. Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine, podižem O P T U Ž N I C U protiv: MARKO PAUKOVIĆ, rođen 01.08.1968. godine u Donja Kozica, opština Sanski Most, sa prebivalištem u mestu Stenojevci, opština Ruma, Republika Srbija, pismen sa završenom SSS, po zanimanju zemljoradnik, ima čin vodnika, lošeg imovnog stanja, po narodnosti Srbin, državljanin Republike Srbije, do sada neosuđivan, što je:

m.paukovic lat

26

May 2016.

КТO br. 6/16 Dragan Bajić

Na osnovu člana 331. stav 1. i 2. u vezi člana 43. stav 2. tačka 5. Zakonika o krivičnom postupku i člana 3. i člana 4. Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine, podižem O P T U Ž N I C U protiv: DRAGAN BAJIĆ, rođen 06.06.1971. godine u Tomini, opština Sanski Most, sa prebivalištem u Beogradu, opština Grocka, naselje Kaluđerica, Republika Srbija, pismen, sa završenom SSS, lošeg imovnog stanja, po narodnosti Srbin, državljanin Republike Srbije, do sada neosuđivan, što je:

d.bajic lat

14

Apr 2016.

КТО 4/16 Maksimović Dalibor

Na osnovu člana 43. stav 2. tačka 5., člana 331. stav 1. i člana 332. Zakonika o krivičnom postupku i člana 3. i 4. stav 1. Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine, saglasno odredbi iz člana 47. stav 1. Zakona o pružanju međunarodne pravne pomoći u krivičnim stvarima podižem OPTUŽNICU protiv MAKSIMOVIĆ DALIBORA, sa nadimkom „Dača“, rođen u mestu Vlasenica, opština Vlasenica, Bosna i Hercegovina, sada sa prebivalištem u Beogradu, rođen 29.11.1972.godine, državljanin Republike Srbije, neosuđivan, za ovo krivično delo nepritvaran, što je...

o 2016 04 14 lat