14

Apr 2016.

KTO-4/16

Na osnovu člana 43. stav 2. tačka 5., člana 331. stav 1. i člana 332. Zakonika o krivičnom postupku i člana 3. i 4. stav 1. Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine, saglasno odredbi iz člana 47. stav 1. Zakona o pružanju međunarodne pravne pomoći u krivičnim stvarima podižem O P T U Ž N I C U Protiv: AA, Što je:

кто 4 16 лат

5

Apr 2016.

KTO-3/16

Shodno odredbi iz člana 47. stav 1. Zakona o pružanju međunarodne pravne pomoći u krivičnim stvarima, uređujem prema zakonima Republike Srbije, potvrđenu optužnicu Kantonalnog tužilaštva Unsko-Sanskog Kantona Bihać, Bosna i Hercegovina, broj T 01 0 KTRZ 0003567 98 od 22.09.2015. godine, tako što na osnovu člana 43. stav 2. tačka 5., člana 331. stav 1. i 2. i člana 332. Zakonika o krivičnom postupku i člana 3. i 4. stav 1. Zakona o organizacije i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine, podižem O P T U Ž N I C U Potiv: AA, Što je:

кто 3 16 лат

21

Jan 2016.

KTO-2/15

Na osnovu člana 331 stav 1 i 2 u vezi člana 43 stav 2 tačka 5 Zakonika o krivičnom postupku („Sl. glasnik RS“, br. 72/2011, 101/2011, 121/2012, 32/2013,45/2013) i člana 3 i člana 4 Zakon o organizaciji i nadležnosti u postupku za ratne zločine („Sl. glasnik RS“, br. 67/2003, 135/2004, 61/2005, 101/2011, 104/2009 i 101/2011 – dr.zakon), zbog postojanja opravdane sumnje podižem OPTUŽNICU Protiv: 1. AA, 2. AG 3.AE, 4.AI, 5. AL, 6. AN 7. AP 8. AT, što su:

кто 2 15 лат