22

Oct 2018.

KTO-6/18

Shodno odredbi iz člana 47. stav 1. Zakona o pružanju međunarodno pravne pomoći u krivičnim stvarima, te na osnovu čl. 331. st.1. i 2 i člana 332 Zakonika o krivičnom postupku u vezi čl. 43. st.2. tač.5. Zakonika o krivičnom postupku i čl. 3. i čl. 4. Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine preuzimam gonjenje po potvrđenoj optužnici Tužilaštva Bosne i Hercegovine broj T 20 0 KTRZ 0008831 14 od 31.05.2015. godine i istu uređujem prema zakonima Republike Srbije tako da ona glasi O P T U Ž N I C U Protiv: AA, Što je:

КТО 6 18 Л

14

Sep 2018.

KTO-5/18

Na osnovu člana 43. stav 2. tačka 5, člana 331. stav 1. i člana 332. Zakonika o krivičnom postupku i člana 3. i 4. stav 1. Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine, saglasno odredbi iz člana 47. stav 1. Zakona o pružanju međunarodne pravne pomoći u krivičnim stvarima podižem O P T U Ž N I C U Protiv: AA, rođen .... godine u selu ...., opština ...., .........., od oca ........ i majke ....., devojačko ......., trenutno nastanjen u mestu ........., ul. .......... , ..., JMBG .........., po nacionalnosti ......., državljanin ............, po zanimanju ..........., završio .........., pismen, ..... Što je:

кто 5 18 лат

12

Sep 2018.

KTO-4/18

Shodno odredbi iz člana 47. stav 1. Zakona o pružanju međunarodno pravne pomoći u krivičnim stvarima, prema zakonima Republike Srbije, uređujem potvrđenu optužnicu Tužilaštva Brčko distrikta Bosne i Hercegovine broj T 18 0 KTRZ 00 11999 18 od 24.01.2018. godine, tako što na osnovu čl. 331. st.1. i 2 i člana 332 Zakonika o krivičnom postupku u vezi čl. 43. st.2. tač.5. Zakonika o krivičnom postupku i čl. 3. i čl. 4. Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine, podižem OPTUŽNICU Protiv: AA., Što je:

kto 4 18 lat

13

Jul 2018.

KTO-3/18

Na osnovu čl. 333 st. 2. u vezi čl. 331 st. 1. i čl. 43 st. 2 tač. 5 Zakonika o krivičnom postupku (ZKP) i čl. 4 Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine, podižem O P T U Ž N I C U Protiv: AA, zv. „ ...“, što je:

kto 3 18 lat

10

May 2018.

KTO-1/15 Štrpci

Na osnovu člana 331. stav 1. i 2. u vezi člana 43. stav 2. tačka 5. Zakonika o krivičnom postupku i člana 3. i člana 4. Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organima u postupku za ratne zločine, podižem O P T U Ž N I C U Protiv: 1. AA, 2. BB, 3. VV, 4. GG, 5. DD, ŠTO SU:

kto 1 15 lat

1

Feb 2018.

КТО-2/18

Na osnovu člana 43. stav 2. tačka 5., člana 331. stav 1. i 5. i člana 332. Zakonika o krivičnom postupku, te člana 3. i 4. stav 1. Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine, saglasno članu 47. stav 1. Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima, podižem optužnicu protiv: AA, ŠTO JE:

kto 2 18 lat

26

Dec 2017.

КТО-3/17

Na osnovu člana 43. stav 2. tačka 5, člana 331. stav 1. i člana 332. Zakonika o krivičnom postupku i člana 3. i 4. stav 1. Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine, saglasno odredbi iz člana 47. stav 1. zakona o pružanju međunarodne pravne pomoći u krivičnim stvarima podižem O P T U Ž N I C U protiv: AA, Što je:

kto 3 17 lat

26

Dec 2017.

KTO-4/17

Shodno odredbi iz člana 47 stav 1 Zakona o pružanju međunarodne pravne pomoći u krivičnim stvarima, uređujem prema zakonima Republike Srbije, potvrđenu optužnicu Tužilaštva/Tužiteljstva Bosne i Hercegovine broj T20 0 KTRZ0006572 13 od 31.12.2013. godine, tako što na osnovu člana 43 stav 2 tačka 5, člana 331 stav 1 i 2 i člana 332 Zakonika o krivičnom postupku i člana 3 i 4 stav 1 Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine, podižem O P T U Ž N I C U protiv: 1. AA 2.AG ŠTO SU:

kto 4 17 lat

3

Apr 2017.

КТО-1/17

Na osnovu člana 43. stav 2. tačka 5., člana 331. stav 1. i člana 332. Zakonika o krivičnom postupku i člana 3. i 4. stav 1. Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine, saglasno odredbi iz člana 47. stav 1. Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima podižem O P T U Ž N I C U protiv: AA, Što je:

kto 1 17 lat

26

May 2016.

КТО br. 7/16

Na osnovu člana 331. stav 1. i 2. u vezi člana 43. stav 2. tačka 5. Zakonika o krivičnom postupku i člana 3. i člana 4. Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine, podižem O P T U Ž N I C U protiv: АА , što je:

КТО 7 16 Лат