31

Mar 2014.

KТО 1/14 Pop Kostić

Shodno odredbi iz člana 47. stav 1. Zakona o pružanju međunarodne pravne pomoći u krivičnim stvarima, uređujem prema zakonima Republike Srbije potvrđenu optužnicu Tužilaštva/Tužiteljstva Brčko Distrikta BiH broj T18 0 KTRZ 000 3079 /05 od 24. aprila 2013. godine, tako što na osnovu člana 43. stav 2. tačka 5, člana 331. stav 1. i 2. i člana 332. Zakonika o krivičnom postupku, te člana 3. i 4. Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine, podižem OPTUŽNICU protiv POP KOSTIĆ BOBANA, zvanog „Boki“, rođen 10.01.1965. godine u Mostaru, oženjen, bez dece, dobrog imovnog stanja, državljanin Republike Srbije, neosuđivan, što je...

o 2014 03 31 lat

31

Dec 2013.

KTO br.9/13 Žarko Milošević i dr. (Sotin)

čime su izvršili i to: okrivljeni saradnik Žarko Milošević, radnjama opisanim u ovoj optužnici, pod tačkama 1. 2. i 3., okr. Dragan Mitrović, radnjama opisanim pod tačkama 1. i 3., okr. Dragan Lončar i Mirko Opačić, radnjama opisanim pod tačkom 3., krivično delo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 142. stav 1. KZJ, u saizvršilaštvu, u vezi člana 22. KZJ, a okr.Miroslav Milinković, radnjama pod tačkom 3. krivično delo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz čl.142. st.1. KZJ, u pomaganju, u vezi člana 24. KZJ.

optuznica sotin sajt lat

4

Nov 2013.

КТО 7/13 Trnje

Na osnovu člana 43. stav 2. tačka 5, člana 331. stav 1. i člana 333. stav 1. ZKP, člana 3. i člana 4. stav 1. Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine, podižem OPTUŽNICU protiv GAVRILOVIĆ PAVLA, KOZLINA RAJKA što su...

o 2013 11 04 lat

17

May 2013.

KTO 6/13 Hondo (Čelebići)

Na osnovu čl.43. st.2. tač.5., čl.331. st.1.i čl.332. Zakonika o krivičnom postupku, podižem OPTUŽNICU protiv HONDO SAMIRA, iz Konjica, rođen u Konjicu 29.12.1966.godine, državljanin Bosne i Hercegovine...

o 2013 05 17 lat

22

Apr 2013.

KTO 5/13 Milan Škrbić II

Na osnovu člana 331. stav 1. i 2. u vezi člana 43. stav 2. tačka 5. Zakonika o krivičnom postupku i člana 3. i člana 4. Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine, podižem OPTUŽNICU protiv MILANA ŠKRBIĆA, zvanog „Stevica“ i „Škrba“, rođen 15.08.1948. godine u mestu Pištanici, Opština Ključ, BiH, državljanin R Srbije i Republike Bosne i Hercegovine, prema izveštaju iz Kaznene evidencije PS Ključ neosuđivan, ne vodi se drugi krivični postupak, brani se sa slobode...

o 2013 04 22 lat

17

Apr 2013.

KTO 4/13 Milan Škrbić I

Na osnovu člana 331. stav 1. i 2. u vezi člana 43. stav 2. tačka 5. Zakonika o krivičnom postupku i člana 3. i člana 4. Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine, podižem OPTUŽNICU protiv MILANA ŠKRBIĆA, zvanog „Stevica“ i „Škrba“, rođen 15.08.1948. godine u mestu Pištanici, Opština Ključ, BiH, državljanin R Srbije i Republike Bosne i Hercegovine, prema izveštaju iz Kaznene evidencije PS Ključ neosuđivan, ne vodi se drugi krivični postupak, brani se sa slobode...

o 2013 04 17 lat

8

Apr 2013.

КТO 3/13 Bihać (Đuro Tadić)

Na osnovu člana 331. stav 1. i 2. u vezi člana 43. stav 2. tačka 5. Zakonika o krivičnom postupku i člana 3. i člana 4. Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine, podižem OPTUŽNICU protiv ĐURE TADIĆA, zvanog „Mrđa“...

o 2013 04 08 lat

2

Apr 2013.

КТO 2/13 Miroslav Gvozden (Sanski Most)

Na osnovu člana 43. stav 2. tačka 5, člana 331. stav 1. i člana 333. stav 1. ZKP-a, člana 3. i 4. stav 1. Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine, podižem OPTUŽNICU protiv GVOZDEN MIROSLAVA, zvani „Mićan“...

o 2013 04 02 lat

5

Mar 2013.

КТRZ 1/09 Crevar Marko (Sremska Mitrovica)

Na osnovu člana 43 stav 2 tačka 5 i člana 331 stav 1 i 2 Zakonika o krivičnom postupku, te članova 3 i 4 Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine, zbog postojanja opravdane sumnje podižem OPTUŽNICU protiv CREVAR MARKA, iz Novih Banovaca, rođenog 13.10.1964.godine u mestu Vrgin most, Republika Hrvatska ŠTO JE...

o 2013 03 05 lat

17

Dec 2012.

КТRZ 4/10 Ćuška, precizirana optužnica (Miladinović i ostali)

Na osnovu člana 409. Zakonika o krivičnom postupku, u pojedinim delovima vršim izmenu Optužnice i preciziram činjenične navode optužnica: KTRZ 4/10 od 10.09.2010.godine, KTRZ 4/10 od 01.04.2011.godine, KTRZ 4/10 od 27.04.2011.godine, KTRZ 19/11 od 07.11.2011.godine i KTO 5/12 od 26.09.2012.godine, tako da u odnosu na opt. Cvetković Zvonimira odustajem od optužbe iznesene u Optužnici KTRZ 4/10 od 10.09.2010.godine, dok u odnosu na sve preostale optužene iz prethodno navedenih optužnica, zbog postojanja opravdane sumnje podnosim jedinstvenu izmenjenu optužnicu čija izreka sada glasi:...

o 2012 12 17 lat