4

Dec 2012.

КТRZ 7/08 Skočić, jedinstvena optužnica (Bogdanović i ostali)

Na osnovu čl.409. st.1. i 2. Zakonika o krivičnom postupku („Službeni glasnik R Srbije“ br.72/11), MENJAM optužnice KTRZ.br.7/08 od 30.04.2010.godine, 11/10 od 23.02.2011.godine i 11/11 od 22.12.2011.godine, tako što protiv optuženih: BOGDANOVIĆ DAMIRA, STOJANOVIĆ ZORANA, GAVRIĆ TOMISLAVA, ŠEVIĆ ĐORĐA, ALIĆ ZORANA, ĐURĐEVIĆ ZORANA i ĐEKIĆ DRAGANE, podižem jednu jedinstvenu optužnicu pod oznakom KTRZ.br.7/08, čiji dispozitiv glasi:...

o 2012 12 04 lat

6

Aug 2012.

KTO 3/12 Bosanski Petrovac (Sovilj i Vekić)

Na osnovu čl.331. st.1. i 2. u vezi čl.43. st.2. tač.5. Zakonika o krivičnom postupku i čl.3. i čl.4. Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine, podižem OPTUŽNICU protiv NEĐELJKA SOVILJA, zvanog „Neđo“ i RAJKA VEKIĆA, zvanog "Brzi"...

o 2012 08 06 lat

18

Jun 2012.

KTRZ 6/11 Ćirić Petar (Ovčara)

Na osnovu čl.331. st.1. u vezi čl.333. st.2, čl.43. st.2. tač.5. Zakonika o krivičnom postupku, i čl.3. i 4. Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine, podižem OPTUŽNICU protiv PETRA ĆIRIĆA, zv. „Pero“ i “Pero Cigan“...

o 2012 06 18 lat

11

May 2012.

KTO 4/12 Kašnjeti Mark

Na osnovu člana 43 stav 2 tačka 5 i člana 331 ZKP, podižem OPTUŽNICU protiv KAŠNJETI MARKA zv.“Muarem“...

o 2012 05 11 lat

5

Apr 2012.

KTRZ 5/06 Braća Bitići, precizirana optužnica (Popović I Stojanović)

U prvoj polovini jula 1999. godine, u kontekstu i u bliskoj vezi sa oružanim sukobom...

o 2012 04 05 lat

31

May 2011.

KTRZ 9/11 Ćuška (Momić)

Na osnovu čl. 46. st.2. tač.3., 265. st.1. i 266. Zakonika o krivičnom postupku, a u vezi sa odredbama iz čl.3. i 4. st.2. Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine, podižem OPTUŽNICU protiv...

o 2011 05 31 lat

5

May 2011.

KTRZ 7/10 Bijeljina (Jović i ostali)

Na osnovu čl. 265. st.1. u vezi čl. 46. st.2. tač.3. Zakonika o krivičnom postupku, čl. 3. i čl. 4. Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine, čl.39. Zakona o ratifikaciji ugovora između Srbije i Crne Gore i Bosne i Hercegovine o pravnoj pomoći u građanskim i krivičnim stvarima i čl.47. st.3 Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima, podižem OPTUŽNICU protiv...

o 2011 05 05 lat

23

Feb 2011.

KTRZ 11/10 Zvornik V (Alić)

Na osnovu čl.46. st.2. tač.3., čl.265. st.1. i čl.266. Zakonika o krivičnom postupku, a u vezi sa odredbama iz čl.3. i 4. st.1. Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine, podižem OPTUŽNICU protiv...

o 2011 02 23 lat

14

Dec 2010.

KTRZ 13/08 Jataci (Lovre i ostali)

Na osnovu čl. 46. st.2. tač.3., 265. st.1. i 266. Zakonika o krivičnom postupku, a u vezi sa odredbama iz čl. 3. i 4. st. 2. Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine, podižem OPTUŽNICU protiv...

o 2010 12 14 lat

10

Sep 2010.

KTRZ 4/10 Ćuška (Miladinović i ostali)

Na osnovu čl. 46. st.2. tač.3., 265. st.1. i 266. Zakonika o krivičnom postupku, a u vezi sa odredbama iz čl.3. i 4. st.2. Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine, podižem OPTUŽNICU protiv...

o 2010 09 10 lat