12

Aug 2010.

KTRZ 5/10 Rastovac (Marić)

Na osnovu čl. 265. st.1. u vezi čl. 46. st.2. tač.3. Zakonika o krivičnom postupku i čl. 3. i čl. 4. Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine, podižem OPTUŽNICU protiv VELJKA MARIĆA...

o 2010 08 12 lat

25

Jun 2010.

KTRZ 6/10 Lički Osik (Budisavljević i ostali)

Na osnovu čl. 265. st.1. u vezi čl. 46. st.2. tač.3. Zakonika o krivičnom postupku i čl. 3. i čl. 4. Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine, podižem OPTUŽNICU protiv...

o 2010 06 25 lat

23

Jun 2010.

KTRZ 5/09 Beli Manastir (Vukšić i ostali)

Na osnovu čl.46. st.2. tač.3., čl.265. st.1. i čl.266. Zakonika o krivičnom postupku, a u vezi sa odredbama iz čl.3. i 4. st.1. Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine, podižem OPTUŽNICU protiv BOGDANOVIĆ SIMЕ...

o 2010 06 23 lat

30

Apr 2010.

KTRZ 7/08 Zvornik V (Bogdanović i ostali)

Na osnovu čl.46. st.2. tač.3., čl.265. st.1. i čl.266. Zakonika o krivičnom postupku, a u vezi sa odredbama iz čl.3. i 4. st.1. Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine, podižem OPTUŽNICU protiv BOGDANOVIĆ SIMЕ...

o 2010 04 30 lat

31

Mar 2010.

KTRZ 3/09 Vukovar (Vujanović)

Na osnovu čl.265. st.1. u vezi čl.46. st.2. tač.3. Zakonika o krivičnom postupku i čl.3. i čl.4. Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine, podižem OPTUŽNICU protiv STANKA VUJANOVIĆA...

o 2010 03 31 lat

11

Mar 2010.

KTRZ 9/08 Tenja (Radivoj)

Na osnovu čl.46. st.2. tač.3, čl.265. st.1. i čl.266. Zakonika o krivičnom postupku, te na osnovu čl.3. i čl.4. st.2. Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine, pred tim sudom podižem OPTUŽNICU protiv RADIVOJ DARKA, zvanog „Gurgula“...

o 2010 03 11 lat

11

Dec 2009.

KTRZ 2/08 Prijedor (Kesar)

Na osnovu čl.46. st.2. tač.3, čl.265. st.1. i čl.266. Zakonika o krivičnom postupku, te na osnovu čl.2. i čl.4. st.2. Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine, podižem OPTUŽNICU protiv DUŠKA KESARA...

o 2009 12 11 lat

6

Oct 2009.

KTRZ 10/07 Medak (Lazić i ostali)

Na osnovu čl.46. st.2. tač.3, čl.265. st.1. i čl.266. Zakonika o krivičnom postupku, te na osnovu čl.3. i čl.4. st.2. Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine, pred tim sudom podižem OPTUŽNICU protiv LAZIĆ MILORADA...

o 2009 10 06 lat

18

Sep 2009.

KTRZ 5/04 Tuzlanska kolona, precizirana optužnica (Jurišić)

Na osnovu čl.341. st.1. Zakonika o krivičnom postupku, preciziram optužnicu KTRZ-5/04 od 09.11.2007.godine, samo u delu činjeničnog opisa radnje krivičnog dela za opt. Jurišić Iliju iz Tuzle, tako da činjenični opis radnje krivičnog dela glasi:...

o 2009 09 18 lat

11

Aug 2009.

KTRZ 16/08 Gnjilanska grupa (Ajdari i ostali)

Na osnovu čl.46. st.2. tač.3. i čl.265. st.1. i 266. Zakonika o krivičnom postupku i čl.4. st.2. Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine, podižem O P T U Ž N I C U protiv:...

o 2009 08 11 lat