8

Jul 2009.

KTRZ 3/08 Stari Majdan (Malić)

Na osnovu čl.46. st.2. tač.3, čl.265. st.1. Zakonika o krivičnom postupku, čl.3. i čl.4. Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine, čl.39. Zakona o ratifikaciji ugovora između Srbije i Crne Gore i Bosne i Hercegovine o pravnoj pomoći u građanskim i krivičnim stvarima i čl.47. st.3. Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima, pred tim sudom podižem OPTUŽNICU protiv MALIĆ NENADA...

o 2009 07 08 lat

3

Jun 2009.

KTRZ 14/07 Stara Gradiška (Španović)

Na osnovu čl. 265. st.1. u vezi čl. 46. st.2. tač.3. Zakonika o krivičnom postupku, podižem OPTUŽNICU protiv MILANA ŠPANOVIĆA, rođen 08.10.1960.godine u Novskoj, državljanin Republike Srbije, trgovac, nastanjen u Čelarevu, neosuđivan, što je: ...

o 2009 06 03 lat

22

Oct 2008.

KTRZ 17/04 Zvornik II (Grujić I Popović)

Na osnovu čl. 46. st.2. tač.3., 265. st.1. i 266. Zakonika o krivičnom postupku a u vezi sa odredbama iz čl.3. i 4. st.2. Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine, podižem OPTUŽNICU protiv: GRUJIĆ BRANKA, POPOVIĆ BRANKA, što su: ...

o 2008 10 22 lat

17

Oct 2008.

KTRZ 4/03 Ovčara III (Sireta)

Na osnovu člana 265. stav 1. u vezi člana 46. st.2. tač.3. Zakonika o krivičnom postupku, podižem OPTUŽNICU protiv: SIRETA DAMIRA, zvanog „Sićo“, rođenog 19.10.1963. godine u Vukovaru, Srbin, drž. Republike Hrvatske, otac dvoje dece, radnik, nastanjen u Norveškoj, Misen (Mysen), neosuđivan, nalazi se u pritvoru po rešenju istražnog sudije Okružnog suda u Beogradu – Veće za ratne zločine Ki.V.br. 2/03 od 30.07.2004.godine, isti mu se računa od dana 08.05.2008. godine, kada je lišen slobode, ŠTO JE : ...

o 2008 10 17 lat

1

Oct 2008.

KTRZ 3/05 Škorpioni II (A. Medić)

U predmetu toga suda K.V.br.6/2005 presuda koja je doneta 10.04.2007.godine postala je pravnosnažna u odnosu na optužene Slobodana Medića, Peru Petraševića i Aleksandra Vukova, dok je u odnosu na okr.Aleksandra Medića ista presuda ukinuta, pa u odnosu na ovog optuženog predstoji zakazivanje glavnog pretresa. ...

o 2008 10 01 lat

21

May 2008.

KTRZ 4/07 Velika Peratovica (Trbojević)

Na osnovu čl.46. st.2. tač.3, čl.265. st.1. Zakonika o krivičnom postupku, te na osnovu čl.3. i čl.4. st.2. Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine, pred tim sudom podižem OPTUŽNICU protiv: TRBOJEVIĆ BORE, iz Beške, rođenog 02.01.1959.godine u Velikoj Peratovici, Srbina, državljanina R Srbije, oženjenog, oca dvoje punoletne dece, završio srednju školu za mašinbravara, neosuđivanog, brani se sa slobode, ŠTO JE ...

o 2008 05 21 lat

16

Apr 2008.

KTRZ 13/07 Banski Kovačevac (Bulat I Vranešević)

Na osnovu čl. 46. st.2. tač.3. u vezi čl. 3. i 4. st.2. Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine, podižem OPTUŽNICU protiv: PANETA BULATA, RADETA VRANEŠEVIĆA ŠTO SU ...

o 2008 04 16 lat

14

Apr 2008.

KTRZ 12/07 Podujevo II (Đukić i ostali)

Na osnovu čl.46. st.2. tač.3. i čl.265. st.1. i 266. Zakonika o krivičnom postupku, u vezi čl.3. i 4. st.2. Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine, podižem OPTUŽNICU protiv 1. ĐUKIĆ ŽELJKA zv.«Brko», iz Šida, rođenog 25.02.1968.godine u Vukovaru, 2. MEDIĆ DRAGANA zv.«Guljo», iz mesta Stejanovci, opština Ruma, rođenog 08.12.1970.godine u Vinkovačkim Banovcima, 3. BOROJEVIĆ DRAGANA, iz Šida, rođenog 09.07.1970.godine u selu Kabavna, opština Donji Miholjac, 4. ŠOLAJA MIODRAGA zv.«Zicko», iz mesta Vašica, opština Šid, rođenog 16.03.1979.godine u Sremskoj Mitrovici, ŠTO SU ...

o 2008 04 14 lat

8

Apr 2008.

KTRZ 4/03 Ovčara I (Pejić)

Na osnovu člana 265. stav 1. u vezi člana 46. st.2. tač.3. Zakonika o krivičnom postupku, podižem OPTUŽNICU protiv: PEJIĆ MILORADA, rođen 04.04.1969.godine u Vukovaru, bravar, državljanin Hrvatske i Velike Britanije, oženjen, otac dvoje dece, nastanjen u Velikoj Britaniji, neosuđivan, nalazi se u pritvoru po rešenju istražnog sudije Okružnog suda u Beogradu–Veće za ratne zločine Ki.V.br.2/03 od 06.09.2006.godine, isti mu se računa od dana 19.03.2008.godine kada je lišen slobode, ...

o 2008 04 08 lat

14

Mar 2008.

KTRZ 8/07 Zvornik III (Savić i Ćilerdžić)

Na osnovu čl. 46. st.2. tač.3., 265. st.1. i 266. Zakonika o krivičnom postupku a u vezi sa odredbama iz čl.3. i 4. st.2. Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine, podižem OPTUŽNICU protiv SAVIĆ GORANA zvani «Savo», ĆILERDŽIĆ SAŠE zvanog «Saša», što su ...

o 2008 03 14 lat