6

Mar 2008.

KTRZ 17/04 Zvornik I, precizirana optužnica (Grujić i Popović)

Na osnovu čl.341. st.1. Zakonika o krivičnom postupku, menjam i preciziram optužnicu KTRZ.br.17/04 od 12.08.2005.godine, samo u delu činjeničnog opisa radnje krivičnog dela za sve optužene, tako da novi činjenični opis radnje krivičnog dela glasi ...

o 2008 03 06 lat

28

Nov 2007.

KTRZ 7/07 Lovas (Devetak i ostali)

Na osnovu čl.46. st.2. tač.3. u vezi čl. 3. i 4. st.2. Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine, podižem OPTUŽNICU protiv ...

o 2007 11 28 lat

9

Nov 2007.

KTRZ 5/04 Tuzlanska kolona (Jurišić)

Na osnovu čl. 46. st.2. tač.3., 265. st.1. i 266. Zakonika o krivičnom postupku a u vezi sa odredbama iz čl.3. i 4. st.2. Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine, podižem OPTUŽNICU protiv JURIŠIĆ ILIJE, iz Tuzle, ...

o 2007 11 09 lat

7

Nov 2007.

KTRZ 11/07 Slunj (Pašić)

Na osnovu čl. 46. st.2. tač.3. u vezi sa čl. 3. i 4. st.2. Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine, podižem OPTUŽNICU protiv ZDRAVKA PAŠIĆA, rođenog 25.03.1963. godine ...

o 2007 11 07 lat

26

Jul 2007.

KTRZ 5/07 Dubrovnik (Kovačević)

Na osnovu člana 46.st.2.tač.3., člana 265. stav 1. i člana 266. Zakonika o krivičnom postupku (ZKP), u vezi čl. 14a Zakona o izmenama i dopunama Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine, podižem OPTUŽNICU protiv VLADIMIRA KOVAČEVIĆA, zv.»Rambo»,...

o 2007 07 26 lat

9

Oct 2006.

KTRZ 3/05 Škorpioni I, precizirana optužnica (S.Medić i ostali)

Na osnovu ovlašćenja iz čl.46. st.2. tač.3., čl.265. st.1., čl.266. i čl.341. Zakonika o krivičnom postupku, menjam OPTUŽNICU pod gornjim brojem od 07.10.2005.godine protiv: MEDIĆ SLOBODANA, PETRAŠEVIĆ PERE, MEDIĆ ALEKSANDRA, VUKOV ALEKSANDRA, MEDIĆ BRANISLAVA, sa ličnim podacima kao u dosadašnjem toku postupka, što su: ...

o 2006 10 09 lat

23

Aug 2006.

KTRZ 5/06 Braća Bitići (Popović I Stojanović)

Na osnovu čl.46. st.2. tač.3., i čl. 265. st.1. i čl. 266. Zakonika o krivičnom postupku, podižem optužnicu protiv: 1.POPOVIĆ SRETENA, zvani «Pop», iz Niša, radnik MUP-a, u toku 1999. godine komandir izviđačko-diverzantskog voda Operativno poternih grupa, koje su formacijski pripadale 124. interventnoj brigadi PJP, sada raspoređen u činu potpukovnika u Žandarmeriji, 2. STOJANOVIĆ MILOŠA zvani «Šešelj», iz Kruševca, policijski službenik, u toku 1999. godine komandir odeljenja izviđačko-diverzantskog voda Operativno poternih grupa, koje su formacijski pripadale 124. interventnoj brigadi PJP, sada raspoređen u činu starijeg vodnika u Žandarmeriji, ...

o 2006 08 23 lat

25

Apr 2006.

KTRZ 5/05 Suva Reka (Mitrović i ostali)

Na osnovu čl.46. st.2. tač.3., i čl. 265. st.1. i čl. 266. Zakonika o krivičnom postupku, u vezi čl. 4. Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine, podižem optužnicu protiv: MITROVIĆ RADOSLAVA, zv.»Rade», REPANOVIĆ RADOJKA, JOVANOVIĆ NENADA, zv.»Neša», ČUKARIĆ SLAĐANA, zv.»Božo», NIŠAVIĆ MILORADA, zv.»Miško», PETKOVIĆ MIROSLAVA, zv.»Miki», PETKOVIĆ ZORANA i PAPIĆ RAMIZA, ...

o 2006 04 25 lat

7

Oct 2005.

KTRZ 3/05 Škorpioni I (S.Medić i ostali)

Na osnovu čl.46. st.2. tač.3., čl.265. st.1. i čl.266. Zakonika o krivičnom postupku, podižem optužnicu protiv: MEDIĆ SLOBODANA, zv."Boca", PETRAŠEVIĆ PERE, MEDIĆ ALEKSANDRA, zv."Aca", VUKOV ALEKSANDRA, zv."Vuk", MEDIĆ BRANISLAVA, zv."Zekan", ...

o 2005 10 07 lat

16

Sep 2005.

KTRZ 3/03 Ovčara I, precizirana optužnica (Vujović i ostali)

U odnosu na okrivljene VUJOVIĆ MIROLJUBA, VUJANOVIĆ STANKA, PERIĆ JOVICU, ATANASIJEVIĆ IVANA, MADŽARAC PREDRAGA, VOJNOVIĆ MILANA, LANČUŽANIN MILANA, LJUBOJA MARKA, MILOJEVIĆ PREDRAGA, ZLATAR VUJA, MUGOŠA GORANA, ŠOŠIĆ ĐORĐA, ĐANKOVIĆ MIROSLAVA, KATIĆ SLOBODANA, KALABA NADU i DRAGOVIĆ PREDRAGA, ...

o 2005 09 16 lat