12

Aug 2005.

KTRZ 17/04 Zvornik I (Slavković i ostali)

Protiv:GRUJIĆ BRANKA, POPOVIĆ BRANKA alias «Pavlović Marko», VUČKOVIĆ DUŠKA zvanog «Repić», SLAVKOVIĆ DRAGANA, zvanog «Toro» ili «Major Toro», KORAĆ IVANA, zvanog «Zoks», FILIPOVIĆ SINIŠE, zvanog «Lopov», DRAGIĆEVIĆ DRAGUTINA, zvanog «Bosanac», ...

o 2005 08 12 lat

13

Jul 2005.

KTRZ 1/07 Orahovačka Grupa (Morina)

Na osnovu čl.46. st.2. tač.3., i čl. 265. st.1. i čl. 266. Zakonika o krivičnom postupku, podižem OPTUŽNICU protiv MORINA SINANA, ...

o 2005 07 13 lat

7

Jul 2005.

KTRZ 7/04 Đakovica (Lekaj)

Protiv: LEKAJ ANTONA, zvani ''Pinđo'' i ''Balt''

o 2005 07 07 lat

13

Apr 2005.

KTRZ 4/03 Ovčara I precizirana optužnica (Radak)

Protiv: RADAK SAŠE, zv. ''Cetinje'', ...

o 2005 04 13 lat

26

May 2004.

KTRZ 4/04 Ovčara I (Dragović) je precizirana optužnicom KTRZ 3/03 od 16. septembra 2005.

Precizirana je optužnicom KTRZ 3/03 od 16. septembra 2005.

24

May 2004.

KTRZ 4/03 Ovčara I (Lančužanin i ostali) je precizirana optužnicom KTRZ 3/03 od 16. septembra 2005.

Precizirana je optužnicom KTRZ 3/03 od 16. septembra 2005.

4

Dec 2003.

KTRZ 3/03 Ovčara I (Vujović i ostali) je precizirana optužnicom KTRZ 3/03 od 16. septembra 2005.

Precizirana je optužnicom KTRZ 3/03 od 16. septembra 2005.