Naziv predmeta

AA

Detaljnije Mapa
Broj predmeta

KTO-1/19

Datum podizanja optužnice

10. Maj 2019. godine

Faza postupka

podignuta optužnica

Naziv predmeta

Hrasnica

Detaljnije
Broj predmeta

КТО-10/18

Datum podizanja optužnice

24. Decembar 2018. godine

Faza postupka

podignuta optužnica

Naziv predmeta

Bogdanovci

Detaljnije
Broj predmeta

КТО-1/18

Datum podizanja optužnice

21. Decembar 2018. godine

Faza postupka

podignuta optužnica

Naziv predmeta

Doboj

Detaljnije
Broj predmeta

KTO-3/18

Datum podizanja optužnice

13. Jul 2018. godine

Faza postupka

podignuta optužnica

Naziv predmeta

"Štrpci"

Detaljnije
Broj predmeta

KTO-1/15

Datum podizanja optužnice

10. Maj 2018. godine

Faza postupka

podignuta optužnica

Naziv predmeta

KTO-4/17

Detaljnije
Broj predmeta

КТО-4/17

Datum podizanja optužnice

26. Decembar 2017. godine

Faza postupka

podignuta optužnica

Naziv predmeta

"Kamičak"

Detaljnije Mapa
Broj predmeta

КТО-7/16

Datum podizanja optužnice

26. Maj 2016. godine

Faza postupka

Postupak po žalbi

Naziv predmeta

"Kamičak"

Detaljnije Mapa
Broj predmeta

КТО-6/16

Datum podizanja optužnice

26. Maj 2016. godine

Faza postupka

drugostepena presuda

Naziv predmeta

“Doboj”

Detaljnije
Broj predmeta

КТО 2/16

Datum podizanja optužnice

21. Mart 2016. godine

Faza postupka

postupak obustavljen usled smrti optuženog