Broj predmeta

КТО-7/16

Datum podizanja optužnice

26. Maj 2016. godine

Faza postupka

Podignuta optužnica

Naziv predmeta

Bajić Dragan

Detaljnije Mapa
Broj predmeta

КТО 6/16

Datum podizanja optužnice

26. Maj 2016. godine

Faza postupka

Podignuta optužnica

Naziv predmeta

Dević Milanko

Detaljnije Mapa
Broj predmeta

КТО 3/16

Datum podizanja optužnice

5. April 2016. godine

Faza postupka

Suđenje u toku