Naziv predmeta

KTO-1/20

Detaljnije Mapa
Broj predmeta

KTO-1/20

Datum podizanja optužnice

21. Februar 2020. godine

Faza postupka

podignuta optužnica

Naziv predmeta

КТО-4/19

Detaljnije
Broj predmeta

КТО-4/19

Datum podizanja optužnice

30. Decembar 2019. godine

Faza postupka

podignuta optužnica

Naziv predmeta

Kalinovik

Detaljnije
Broj predmeta

КТО-2/19

Datum podizanja optužnice

26. Septembar 2019. godine

Faza postupka

podignuta optužnica

Broj predmeta

КТО-3/19

Datum podizanja optužnice

3. Jul 2019. godine

Faza postupka

predmet združen u KTRZ-4/10

Naziv predmeta

Karakaj

Detaljnije Mapa
Broj predmeta

KTO-1/19

Datum podizanja optužnice

10. Maj 2019. godine

Faza postupka

podignuta optužnica

Naziv predmeta

Hrasnica

Detaljnije
Broj predmeta

КТО-10/18

Datum podizanja optužnice

24. Decembar 2018. godine

Faza postupka

podignuta optužnica

Broj predmeta

КТО-9/18

Datum podizanja optužnice

24. Decembar 2018. godine

Faza postupka

pravosnažno okončan

Naziv predmeta

Bogdanovci

Detaljnije
Broj predmeta

КТО-1/18

Datum podizanja optužnice

21. Decembar 2018. godine

Faza postupka

podignuta optužnica

Naziv predmeta

Ključ

Detaljnije Mapa
Broj predmeta

KTO-8/18

Datum podizanja optužnice

27. Novembar 2018. godine

Faza postupka

podignuta optužnica

Naziv predmeta

Brčko

Detaljnije Mapa
Broj predmeta

KTO-7/18

Datum podizanja optužnice

26. Oktobar 2018. godine

Faza postupka

podignuta optužnica