Naziv predmeta

Beli Manastir

Broj predmeta

KTRZ 5/09

Broj žrtava

Victims: 46

Broj optuženih lica

AA AB AV AG

Rang optuženih

Niži policijski rang

Datum podizanja optužnice

23. Jun 2010. godine

Faza postupka

Pravnosnažno okončan

Trajanje postupka od početka suđenja

5 years 7 months

Broj ispitanih svedoka

68

Datum i ishod prvostepene presude

19. Jun 2012. godine
AA: 20 godina zatvora AB: 10 godina zatvora AV: 5 godina zatvora AG: 1 godina i 6 meseci zatvora

Datum i ishod odluke Apelacionog suda

29. Mart 2013. godine
AA, AB i AV - presuda ukinuta, ponovno suđenje AG: presuda potvrđena

Datum i ishod presude u ponovljenom postupku

29. Maj 2015. godine
U ponovnom postupku, Viši sud je oglasio okrivljene krivim za ubistvo četvoro hrvatskih civila 1991. godine u Belom Manastiru (Hrvatska). Viši sud je takođe oglasio okrivljenog AA krivim za ubistvo još jednog hrvatskog civila i teško ranjavanje dvojice. Stranke su se žalile na ovu presudu, a Apelacioni sud je odbio sve žalbe.

Datum i ishod odluke Apelacionog suda

12. Februar 2016. godine
Apelacioni sud je objavio pravnosnažnu presudu kojom je potvrdio prvostepenu presudu u ovom postupku kojom su okrivljenima izrečene kazne zatvora, i to: AA - 20 godina, AB - deset godina i AV - pet godina.

Krivično delo

Ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz čl. 142 st. 1 KZJ u saizvršilaštvu u vezi čl. 22 KZJ

Činjenični opis

Nakon ponovnog postupka, Viši sud u Beogradu našao je da je optuženi AA, bivši pripadnik Specijalnih policijskih snaga Beli Manastir u periodu između avgusta i decembra 1991. godine mučio i nečovečno postupao prema brojnim civilima hrvatske nacionalnosti koji su držani u zatočeništvu u zatočeničkom centru u Belom Manastiru u Republici Hrvatskoj. Trojica optuženih (AA,AB i AV) su oglašeni krivima za ubistvo četiri hrvatska civila. Viši Sud je takođe oglasio optuženog AA krivim za ubistvo još jednog hrvatskog civila i teško ranjavanje dvojice.

Procesne napomene

Državno odvjetništvo Republike Hrvatske ustupilo je 2008. godine dokaze u predmetu „Beli Manastir“ Tužilaštvu za ratne zločine Republike Srbije, u skladu sa Sporazumom o saradnji u progonu učinilaca krivičnih dela ratnih zločina, zločina protiv čovečnosti i genocida, koje su dve države zaključile 2006. godine.