Naziv predmeta

Medak (АА i drugi)

Broj predmeta

KTRZ 10/07

Broj žrtava

Victims: 1

Broj optuženih lica

3 osuđena lica: AD - 3 godine AA - 3 godine AG - 2 godine

Rang optuženih

Niži vojni rang

Datum podizanja optužnice

6. Oktobar 2009. godine

Faza postupka

Pravnosnažno okončan

Trajanje postupka od početka suđenja

1 year 3 months

Broj ispitanih svedoka

14

Datum i ishod prvostepene presude

23. Jun 2010. godine
AD, AA: po 3 godine AG: 2 godine AB: oslobađajuća presuda AV: optužnica povučena

Datum i ishod odluke Apelacionog suda

19. Januar 2011. godine
AD, AA, AG: potvrđena presuda AB: ukinuta presuda i ponovno suđenje

Datum i ishod presude u ponovljenom postupku

-

Krivično delo

Ratni zločin protiv ratnih zarobljenika, čl. 144 KZ SRJ

Činjenični opis

Sud je utvrdio da su, između 3. i 8. septembra 1991. godine, AA, AG i AD, u svojstvu pripadnika Teritorijalne odbrane i policijskih rezervnih snaga opštine Gospić (Hrvatska), mučili i zlostavljali pripadnike hrvatske policije koji su položili oružje. * Okrivljeni AB je oglašen krivim po prvi put u žalbenom postupku, te je samim tim stekao pravo na podnošenje dodatne žalbe (vidi član 463 ZKP)

Procesne napomene

Okrivljenima je suđeno u odsustvu u Hrvatskoj, a osuđeni su na zatvorske kazne u rasponu od 6 do 8 godina. Nakon toga, Državno odvjetništvo Republike Hrvatske ustupilo je dokaze u predmetu TRZ-u.