Naziv predmeta

Medak (AB)

Broj predmeta

KTRZ 10/07

Broj žrtava

Pogledati predmet "Мedak" (АА i drugi)

Broj optuženih lica

Rang optuženih

Niži vojni rang

Datum podizanja optužnice

6. Oktobar 2009. godine

Faza postupka

Pravnosnažno okončan

Trajanje postupka od početka suđenja

3 years

Broj ispitanih svedoka

14

Datum i ishod prvostepene presude

23. Jun 2010. godine
AB: oslobađajuća presuda

Datum i ishod odluke Apelacionog suda

19. Januar 2011. godine
AB: ukinuta presuda i ponovno suđenje

Datum i ishod presude u ponovljenom postupku

1. Jul 2011. godine
AB: oslobađajuća presuda

Ishod odluke Apelacionog suda

11. Januar 2012. godine
AB: 1 godina

Ishod odluke Apelacionog suda

26. Oktobar 2012. godine
* AB: oslobađajuća presuda

Krivično delo

ratni zločin protiv ratnih zarobljenika iz čl. 144 KZ SRJ.

Činjenični opis

Sud je utvrdio da su, između 3. i 8. septembra 1991. godine, AA, AG i AD, u svojstvu pripadnika Teritorijalne odbrane i policijskih rezervnih snaga opštine Gospić (Hrvatska), mučili i zlostavljali pripadnike hrvatske policije koji su položili oružje. * Okrivljeni AB je oglašen krivim po prvi put u žalbenom postupku, te je samim tim stekao pravo na podnošenje dodatne žalbe (vidi član 463 ZKP)

Procesne napomene

Okrivljenima je suđeno u odsustvu u Hrvatskoj, a osuđeni su na zatvorske kazne u rasponu od 6 do 8 godina. Nakon toga, Državno odvjetništvo Republike Hrvatske ustupilo je dokaze u predmetu TRZ-u.