Naziv predmeta

Dević Milanko

Detaljnije Mapa
Broj predmeta

КТО 3/16

Datum podizanja optužnice

5. April 2016. godine

Faza postupka

Suđenje u toku