Naziv predmeta

Bihać II

Detaljnije Mapa
Broj predmeta

KTO 2/14

Datum podizanja optužnice

9. Oktobar 2014. godine

Faza postupka

Optužnica odbačena rešenjem Višeg suda u Beogradu Odeljenja za ratne zločine 06.07.2016. godine.

Naziv predmeta

Bijeljina II

Detaljnije Mapa
Broj predmeta

KTO-6/14

Datum podizanja optužnice

4. Jun 2014. godine

Faza postupka

Pravnosnažno okončan

Naziv predmeta

Tenja I

Detaljnije Mapa
Broj predmeta

KTO 1/12-a

Datum podizanja optužnice

17. April 2014. godine

Faza postupka

Suđenje u toku

Naziv predmeta

Gradiška

Detaljnije Mapa
Broj predmeta

KTO 3/14

Datum podizanja optužnice

8. April 2014. godine

Faza postupka

drugostepena presuda

Naziv predmeta

Ljubenić

Detaljnije Mapa
Broj predmeta

KTO 8/13

Datum podizanja optužnice

7. April 2014. godine

Faza postupka

Suđenje u toku

Naziv predmeta

"Logor Luka"

Detaljnije Mapa
Broj predmeta

KTO 1/14

Datum podizanja optužnice

31. Mart 2014. godine

Faza postupka

Pravnosnažno okončan