Naziv predmeta

selo Suha

Detaljnije
Broj predmeta

КТО-6/18

Datum podizanja optužnice

22. Oktobar 2018. godine

Faza postupka

podignuta optužnica

Naziv predmeta

selo Prhovo

Detaljnije
Broj predmeta

КТО-5/18

Datum podizanja optužnice

14. Septembar 2018. godine

Faza postupka

podignuta optužnica

Naziv predmeta

Brčko

Detaljnije
Broj predmeta

KTO-4/18

Datum podizanja optužnice

12. Septembar 2018. godine

Faza postupka

podignuta optužnica

Naziv predmeta

Doboj

Detaljnije
Broj predmeta

KTO-3/18

Datum podizanja optužnice

13. Jul 2018. godine

Faza postupka

podignuta optužnica

Naziv predmeta

"Štrpci"

Detaljnije
Broj predmeta

KTO-1/15

Datum podizanja optužnice

10. Maj 2018. godine

Faza postupka

podignuta optužnica

Broj predmeta

КТО-3/17

Datum podizanja optužnice

26. Decembar 2017. godine

Faza postupka

pravosnažna presuda 03.07.2018

Naziv predmeta

KTO-4/17

Detaljnije
Broj predmeta

КТО-4/17

Datum podizanja optužnice

26. Decembar 2017. godine

Faza postupka

podignuta optužnica

Naziv predmeta

Sanski Most

Detaljnije Mapa
Broj predmeta

KTO-1/17

Datum podizanja optužnice

3. April 2017. godine

Faza postupka

podignuta optužnica